Brabantse Milieufederatie wil zekerheid Provincie over afspraken zorgvuldige veehouderij

4 februari 2014

Brabantse Milieufederatie wil zekerheid Provincie over afspraken zorgvuldige veehouderij

De Brabantse Milieufederatie verzoekt Provinciale Staten aanstaande vrijdag 7 februari een passende voorziening te treffen in het besluit over de Verordening Ruimte 2014. In het akkoord dat de afgelopen maand is bereikt in het Brabantberaad zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een ‘zorgvuldige veehouderij’ in 2020. Over één aspect hebben de natuurorganisaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, grote zorgen: de tijd tussen de vaststelling van de Verordening Ruimte 2014 en het tijdstip waarop de afspraken op gemeenteniveau van kracht worden.

De partners in het Brabantberaad (waaronder de provincie, ZLTO,  natuur- en gezondheidsorganisaties) hebben de afspraak gemaakt dat de gemeenten erop toezien dat in de ‘urgentie- en impactgebieden’ zoals de Peel, de Kempen en delen van de Baronie, de veestapel niet toeneemt. Dat betekent bijvoorbeeld dat een ondernemer die in deze gebieden wil uitbreiden met 500 varkens, dat alleen kan als een andere ondernemer met 500 varkens stopt.

Voor gemeenten is het niet haalbaar deze afspraak op korte termijn in de praktijk te brengen omdat de manier waarop dit precies gaat gebeuren nog niet voldoende is uitgewerkt. Gemeenten moeten in gesprek met alle lokale  betrokken partijen om tot oplossingen te komen. En dat kost vanzelfsprekend tijd.

Het is tot die tijd nog steeds mogelijk dat de veestapel groeit. Daarom vraagt de Brabantse Milieufederatie , mede namens Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Brabants Particulier Grondbezit aan Provinciale Staten voorzieningen te treffen waardoor gemeenten de tijd krijgen op een zorgvuldige manier oplossingen uit te werken die verdere toename van de veestapel verhinderen.

Voor meer informatie: Brief GS en PS VR-veehouderij