Bouw huizen die natuur-inclusief, circulair en klimaatbestending zijn

15 maart 2021

Bouw huizen die natuur-inclusief, circulair en klimaatbestending zijn

Ecowijk Houten
Ecowijk in Houten

Binnen tien jaar niet alleen een miljoen woningen bouwen, maar dit ook nog duurzaam doen. Volgens 15 organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, kan het: de bouwopgave versnellen en tegelijkertijd huizen en wijken bouwen die natuur-inclusief, circulair en klimaatbestending zijn. Dit schrijven zij in het hoofdstuk ‘De groene versnelling’ dat volgens hen ontbreekt in de Actieagenda Wonen 2021.

Vorige maand hebben diverse organisaties uit de bouw- en sector, gezondheidssector en bankenwereld, waaronder Aedes, Neprom, VEH, VNG en GGZ een Actieagenda Wonen gepresenteerd. Hierin staan concrete voorstellen om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Volgens Marian Stuiver van Wageningen University & Research en Tim Vredeveld van Het Oversticht, moet hierin meer ruimte komen voor natuur-inclusiviteit, circulariteit en klimaatbestendigheid.

Daarom zijn ze het initiatief gestart om een aanvullend hoofdstuk te schrijven, die is overhandigd aan de bestuurders van Aedes en Neprom, vertegenwoordigers van de Actieagenda Wonen. Het hoofdstuk heet ‘De groene versnelling’ en beschrijft het belang van natuur-inclusiviteit, circulariteit en klimaatbestendigheid in het bouwproces.

Lees het hoofdstuk ‘De groene versnelling’

Noodzaak

Stuiver en Vredeveld onderschrijven zeker ook de noodzaak voor de versnelling van de bouwopgave. Ze vinden echter ook een transitie nodig waarbij het verbeteren van de leefomgeving van mensen, natuur en milieu centraal staat tijdens deze versnelling. Ze zijn ervan overtuigd dat versnelling en vergroening hand in hand kunnen gaan.

Dialoog

De initiatiefnemers richten zich nadrukkelijk op alle partijen die de versnelling aan kunnen jagen. Het hoofdstuk ‘De groene versnelling’ is complementair aan het Manifest ‘Bouwen met natuur’, een oproep aan de politiek die 10 maart door vele organisaties is gedaan.

Stuiver en Vredeveld willen de dialoog aangaan met de bouwwereld, vastgoedwereld, banken, gezondheidsorganisaties en projectontwikkelaars om de groene versnelling te vertalen in concrete wijken en buurten. Ze nodigen deze organisaties uit om zich aan te sluiten bij hun initiatief en met elkaar vergroening ook onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda.

De ondertekenaars:

Vijftien organisaties en personen die een leidende positie hebben vanuit wetenschap, media, maatschappelijke organisaties of ruimtelijke planning hebben inmiddels het hoofdstuk ondertekend.

Wageningen University & Research, Het Oversticht, IVN Natuur Educatie, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, De Natuur en Milieufederaties, NL Greenlabel, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, De Lynx, DS Ontwerp en Onderzoek, Margot Ribberink, Ambassadeur Weer, Klimaat & Duurzaamheid, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, GrwNxt, Stichting Steenbreek, Dutch Green Building Council, De Gezonde Stad.