Bodem Anders – Ontmoeting voor Boer en Burger

5 maart 2015

Bodem Anders – Ontmoeting voor Boer en Burger

Bodem Anders bouwt voort op de brede dialoog die bij de Voedsel Anders Conferentie is gestart en gaat de diepte in op het thema bodem. Het doel van Bodem Anders is om een ontmoetingsplaats te creëren voor (jonge) boeren, burgers, academici, beleidsmakers/instituties, studenten en activisten, waar concrete ervaringen uitgewisseld kunnen worden over bestaande initiatieven en activiteiten, en de verschillende inzichten hoe in de toekomst om te gaan met duurzaam bodembeheer.BodemAnders

Bodem Anders vindt op donderdag 19 maart buiten in het veld en op 20 maart (met sprekers en workshops) in de Brabanthallen, Den Bosch en wordt mede georganiseerd door de Brabantse Milieu Federatie en Stichting Down2Earth.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Voedsel Anders.

Bekijk ook de flyer!