BNR radio bezoekt Valuta voor Veen project

16 september 2019

BNR radio bezoekt Valuta voor Veen project

Afgelopen week bracht BNR radio een bezoek aan Friesland en sprak met Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie en melkveehouder Sjoerd Miedema over Valuta voor Veen. In dit project wordt het waterpeil in het veenweidegebied verhoogd, om zo CO2-certificaten te creëren.

Valuta voor Veen

Als gevolg van het lage waterpeil in veengebieden oxideert het veen en daarbij komt CO2 vrij. Het project Valuta voor Veen wil dit tegengaan en de hierbij gerealiseerde CO2 reductie economisch waarderen door middel van certificaten. Door het verhogen van het waterpeil in veengebieden wordt de uitstoot van CO2 verminderd. In Friesland is er in totaal 4100 hectare grond die optimaal geschikt is voor CO2-compensatie.

Perspectief voor boeren

De compensatie, die kan oplopen tot jaarlijks 750 euro per hectare, biedt perspectief aan de boeren in dit gebied. Arnoud de vries: “Met Valuta voor Veen willen we kijken of we het veen kunnen behouden door het waterpeil omhoog te zetten en tegelijkertijd voor de boeren een andere inkomstenbron te genereren. Bedrijven, overheden en burgers kunnen door met de koop van certificaten helpen het mooie veenweidelandschap in stand houden en tevens de CO2 uitstoot verminderen.”

Tags: