Blog: Gedonder in de ondergrond

20 januari 2016

Blog: Gedonder in de ondergrond

Matthijs Nijboer

Door: Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel)

In de jaren zeventig was bodemverontreiniging één van de belangrijkste milieuproblemen. Beelden van Lekkerkerk met mannetjes in maanpakken boezemden angst in. Bodemverontreiniging was iets ongrijpbaars, een onvrijwillig risico waar je aan bloot werd gesteld. Geleidelijk nam de discussie over de bodem en ondergrond af. Het probleem werd aangepakt en beheersbaar gemaakt. De ondergrond verdween naar de achtergrond.

Nu is de ondergrond weer helemaal terug in het debat: de gaswinningen in Groningen, maar eerder ook CO2-opslag in Barendrecht. Het is goed dat de discussie over de ondergrond weer wordt gevoerd. De ondergrond levert de bodem waarop we leven en is een belangrijke bron van voedsel en drinkwater. Ook in Overijssel is de discussie over de ondergrond levendig. Recent was er discussie over de opslag van vliegas in zoutcavernes in Twente. Hoewel dit in eerste instantie wellicht een goede oplossing lijkt met aanmerkelijke winst voor het milieu, is het goed dat dit niet doorgaat. Mijn collega Ruud Pleune schreef hierover een genuanceerd artikel, waarbij duidelijk is dat de ondergrond een traag systeem is. Als je ingrijpt in de ondergrond is het vaak onomkeerbaar. Dit vraagt een zorgvuldige afweging. 

Het is goed dat daarom de provincie het initiatief heeft genomen om de ondergrond meer op de voorgrond te zetten en na te denken hoe we met deze belangrijke levensbron in de toekomst om zullen gaan. We geven als Natuur en Milieu Overijssel deze discussie graag mede vorm. Een mooi en duurzaam Overijssel kan niet zonder de ondergrond.