Bijeenkomst in Overijssel: hoe gaat dat nu precies met….het klimaat?

14 juni 2018

Bijeenkomst in Overijssel: hoe gaat dat nu precies met….het klimaat?

Natuur en Milieu Overijssel organiseert op dinsdagavond 19 juni voor alle inwoners van Overijssel en haar relaties een ‘bijpraat-sessie klimaat’. Hierin krijgen bezoekers, vanuit de eerste hand, een uniek inkijkje in de meest actuele ontwikkelingen en onderhandelingen over het klimaatbeleid.

Internationaal en nationaal; van de spanningen binnen de Verenigde Naties tot aan de onderhandelingen rond het Nationaal Klimaatakkoord.  Aansluitend bespreekt Natuur en Milieu Overijssel wat dit voor kansen biedt voor een goed klimaat in eigen buurt of stad of regio. De bijeenkomst vindt plaats in het Burgerweeshuis in Deventer van 20.00 tot 22.00 uur. Overal in ons land, in bijna ieder dorp, iedere wijk, maken mensen zich sterk om de klimaatverandering te stoppen. Alleen al de provincie Overijssel telt meer dan 80 lokale collectieve energie-initiatieven, waarin vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor de transitie naar duurzame energieopwekking. Daarnaast bundelen bewoners in zo’n 40 Buurkrachtbuurten de krachten om huizen te isoleren en om samen met de buren zonnepanelen te kopen. Planbureaus hadden voorspeld dat begin dit jaar 80.000 huizen in ons land een zonnepaneel zouden hebben. Ze hebben zich vergist: het zijn er bijna zeven keer zo veel.

(Inter)nationaal beleid is vaak niet of nauwelijks te volgen
Deze lokale initiatieven hebben een dynamiek die zich weinig aantrekt van onderhandelingen of nota’s uit Parijs, Bonn of Den Haag. Hoewel het Klimaatakkoord van Parijs door velen als een opsteker werd gezien, zullen weinig mensen Natuur en milieu Overijssel kunnen vertellen wat er nu precies besproken en besloten is. En nationaal, hier in ons eigen Nederland, is het ook niet erg duidelijk. Het kabinet richt zich op het realiseren van een vermindering van de emissies van broeikasgassen met 49% in 2030, en lijkt daar (eindelijk) echt werk van te maken. In een reeks klimaattafels, die naar aanleiding van het nationaal klimaatakkoord zijn ingesteld, steken tal van organisaties de koppen bij elkaar. De gaskraan wordt snel dichtgedraaid, er komen nieuwe windmolens ter land, ter zee en in de lucht, zonneparken, woningisolatie, innovatieprogramma’s en verduurzaming van industrie. Voor de gemiddelde bewoner is dit niet of nauwelijks te volgen.

Als straat en staat elkaar ontmoeten
Natuur en Milieu Overijssel bevindt zich op het scharnierpunt tussen lokaal en (boven)provinciaal. Ze kan ‘straat en staat’ daarom goed samenbrengen. Samen met de andere Natuur en Milieufederaties is zij enerzijds aangeschoven aan de klimaattafel van het Rijk, en anderzijds zit zij aan de keukentafel in dorpen en wijken tot ver in de provincie. Ze kent de vergaderzalen in het provinciehuis wellicht even goed als het cultuurhuus in Borne of het dorpshuis in Olst. De woorden en de mensen. De wisselwerking tussen straat en staat is goud waard. Het lijkt wel of er een chemische reactie plaatsvindt als de verschillende niveaus elkaar ontmoeten. In de stoofpot van acties, regels en intenties, begint het te borrelen en te broeien. En dat is precies wat u, dinsdagavond de 19de juni, op de Bijpraatsessie Klimaat kunnen verwachten.

Een spannende avond
De avond begint met een inleiding van Heleen de Coninck, een gerenommeerd klimaatwetenschapper die als co-auteur direct betrokken bij het nieuwste IPCC-rapport van de Verenigde Naties. Zij geeft een inkijkje in het internationaal proces waar wetenschap en politiek elkaar op hoog niveau ontmoeten. Vervolgens vertelt Annie van de Pas, landelijk netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, over haar ervaringen als lid van de Klimaattafel Elektriciteit van het Nationaal Klimaatakkoord. Na een korte pauze gaat Natuur en Milieu Overijssel met u rond de tafels zitten om ervaringen uit te wisselen vanuit ieders eigen straat of buurt of stad.

De bijeenkomst vindt plaats in het Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9 in Deventer. Dinsdagavond 19 juni 2018, van 20.00 tot 22.00 uur. (Inloop 19.30). Toegang: € 10.

Aanmelden kan via deze link.