Beweging lokale energie verandert de energiemarkt

20 november 2013

Beweging lokale energie verandert de energiemarkt

Nederland telt inmiddels bijna 500 lokale duurzame energie-initiatieven. En de beweging heeft effect. Lokale overheden, energiebedrijven en netbeheerders signaleren dat hun rol moet veranderen. Lokale duurzame energie-initiatieven kunnen een hele belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie.
Dat is de belangrijkste conclusie van het landelijk ‘Evenement HIER opgewekt’ dat op vrijdag 15 november in Amersfoort plaats vond. Op dit evenement kwamen zo’n 750 vertegenwoordigers bijeen van initiatieven, overheden, corporaties, provincies en serviceverleners, waaronder de Servicepunten HIER opgewekt van De Natuur en Milieufederaties..

Het sterk groeiende aantal lokale duurzame energie-initiatieven is één van de meest zichtbare aanwijzingen dat Nederlanders zelf de regie pakken. Verschillende sprekers onderstrepen het belang van deze beweging:

* Gemeenten signaleren dat de relatie tot de burger verandert. “De burger is geen onderdaan of klant meer”, aldus Thijs de la Court, wethouder van de gemeente Lochem. “Gemeenten moeten daar anders mee om gaan. Overheden moeten gaan leren van lokale initiatieven en actie gaan ondernemen. Durf buiten de lijntjes te kleuren.”

* Energiebedrijven signaleren hun veranderende rol in de energievoorziening. “Nieuwe decentraal georganiseerde leveranciers zullen in deze transitie het voortouw nemen”, aldus Hans Mart Groen, directeur Greenchoice. “De toekomst van energie en van energieleveranciers is er één van duurzaam en dichtbij.”

* Burgers gaan het steeds meer zelf doen. “Het zijn de burgerinitiatieven die de samenleving weer vitaal maken. Zij zorgen voor decentrale duurzame energie, maar ook voor slimme zorg, stadslandbouw, innovatie en behoud van cultuur”, aldus Frank van Bussel, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad.

* Netbeheerder Liander pleit voor aanpassingen in het energiesysteem: “De kracht van burgercollectieven is lange tijd onderschat”,  zegt directeur Peter Molengraaf van Liander. “De creativiteit en inventiviteit van burgers leidt tot een wezenlijk ander energiesysteem.”

De koepel Netbeheer Nederland heeft dit verwerkt in haar concept Actieplan Duurzame Energievoorziening, op basis van het onderzoek ‘Proeftuin decentrale duurzame collectieven’ (zie HIER opgewekt kennisdossier ‘Samenwerken met een netbedrijf’.

Het stimuleren van decentrale duurzame energie, de rol van lokale  initiatieven en vele andere stakeholders werd besproken in zo’n 35 themasessies. Daarvan verschijnen binnenkort de verslagen op de website van HIER opgewekt gezet en worden de resultaten verwerkt in de kennisdossiers. In één van deze sessies werd het onderzoek gepresenteerd naar de toepassing van zonnepanelen op basisscholen, lokale initiatieven kunnen hierbij een actieve, bemiddelende rol spelen. Lees meer >> .