Bespaaracties voor particuliere huiseigenaren ‘Ons Huis Verdient Het’

10 juni 2014

Bespaaracties voor particuliere huiseigenaren ‘Ons Huis Verdient Het’

Grote energiebesparingskansen liggen bij particuliere woningen. Tot nu toe maken huiseigenaren nog maar weinig gebruik van deze kansen. In het landelijke Energieakkoord is afgesproken hier meer werk van te maken. De Natuur en Milieufederaties pakken de handschoen op. We werken samen met Drentse gemeenten aan laagdrempelige energieloketten en in de Veenkoloniën aan de Veensprong. Hiermee investeren we in energiebesparing en maken het aantrekkelijker voor particulieren huiseigenaren.

Gelijkblijvende woonlasten
Een renovatie naar energieneutraal kost natuurlijk wel geld. Maar als bouwers zorgen dat ze goede concepten maken die voor heel veel huizen tegelijk te gebruiken zijn, drukt dat de kosten enorm. Omgerekend betekent dit dat je je huidige energierekening (voor een gemiddeld huishouden in een rijtjeshuis €175,- per maand) kunt omzetten in een lening waar de verbouwing mee betaald kan worden. Dan heb je dus een beter en veel comfortabeler huis voor dezelfde kosten. En dat is ook veel beter voor het milieu!

De reden dat het nu nog niet kan, komt door het geringe aanbod van bouwers om het op zo’n manier aan te pakken. Ook maken banken het nog niet gemakkelijk om de energiekosten in een lening om te zetten.

Dat kan en moet veranderen. Samen met particuliere eigenaren en landelijke woon- en energieorganisaties kunnen we zorgen voor een nieuwe doorbraak. Door mee te doen aan de campagne ‘Ons Huis Verdient Het’ helpt u mee deze uitdaging voor het voetlicht te brengen.

Waar verbindt u zich aan als u meedoet?
De campagne is bedoeld om te laten zien aan bouwers, banken en de minister dat huiseigenaren een beter huis willen. U kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief. Die houdt u op de hoogte van ontwikkelingen, landelijk en in uw buurt.  Dus ook als u helemaal geen plannen heeft om iets aan uw huis te doen, of geen eigen huis heeft, kan u meedoen met de campagne. Gewoon omdat u het een goed idee vindt dat Nederland snel een grote stap gaan zetten in duurzaamheid.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is  met diverse partijen, bouwers, woningcorporaties en anderen, regionaal aan de slag  om de energiesprong in de Veenkoloniën mogelijk te maken voor huurders en particulieren. Geïnteresseerd? Neem contact op met Christiaan Teule van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Volg ook @onshuisverdient en www.facebook.com/onshuisverdient

Bekijk het filmpje voor meer uitleg