Belangerijkste maatregelen uit het Energieakkoord

8 oktober 2013

Belangerijkste maatregelen uit het Energieakkoord

Vrijdagmiddag 6 september ondertekenden De Natuur en Milieufederaties samen met een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, werkgevers, werknemers en overheden het SER-Energieakkoord. Het akkoord is een noodzakelijke stap naar een duurzame energievoorziening.  

Op de website van het Energieakkoord staat sinds vandaag een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. De maatregelen zijn verwerkt in een aanklikbare PDF en uitgewerkt per belanghebbende (ondernemers, werknemers, burgers, huisvestende organisaties, energieproducerend bedrijfsleven, energieconsumerend bedrijfsleven en financiers).
Voor al deze groepen worden de volgende vragen beantwoord:

1.      * urgentie: waarom moet er eigenlijk iets veranderen?

2.       * visie/ambitie: wat willen de ondertekenaars van het Energieakkoord bereiken en wanneer?

3.      *  maatregelen: wat is daarvoor afgesproken en wat merk ik daarvan?