Bedrijventerrein Hessenpoort gaat voor patrijs, bij en veldleeuwerik!

22 september 2016

Bedrijventerrein Hessenpoort gaat voor patrijs, bij en veldleeuwerik!

Op 21 september presenteerde Lodewijk Hoekstra van  NL Greenlabel in een volle zaal bij van der Valk de visie voor Hessenpoort Natuurlijk! Belangrijke bouwstenen van de visie: volgens de wensen van de werknemers op Hessenpoort, aansluiten bij de bestaande structuren en gericht op 3 ambassadeursoorten: patrijs, bij en veldleeuwerik. Daarvoor hebben we onder andere  biologische landbouw met bloemrijke akkerlanden en ruige bermen nodig. Verder nieuwe wandelpaden, bankjes en andere plekken om het leuker te maken om buiten te lunchen.

Laurens Stigter, voorzitter van de ondernemersvereniging, overhandigde de visie aan wethouders Filip van As en René de Heer van Zwolle en gedeputeerde Erik Lievers van de provincie Overijssel. De gedeputeerde daagde de ondernemers vervolgens uit om ook op het gebied van duurzame energie een voortrekkersrol te vervullen, terwijl de wethouders hopen dat Hessenpoort het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland worden: “je moet toch een stip op de horizon zetten.”

Enquete onder medewerkers Hessenpoort
De enquête van studenten van Deltion onder medewerkers van Hessenpoort wijst uit dat de meeste medewerkers minstens eenmaal per week naar buiten gaan om te lunchen. Daarbij zouden ze graag meer bloemen en bomen zien en meer wandelpaden en bankjes om van de natuur te genieten. Zelf werken aan de natuur wil men zeer beperkt.

Opening oeverzwaluwenwand
Tijdens de bijeenkomst is ook de nieuwe oeverzwaluwwand bij van der Valk geopend. Op feestelijke wijze onthulden Laurens Stigter en Jan van Dijk (Stichting Avifaua Zwolle) een informatiebord over de oeverzwaluw. Deze borden zullen op verschillende plekken in de Hessenpoort komen te staan. Motto van de oeverzwaluwwand bij van de Valk is: gastvrijheid: “we zijn gastvrij voor mensen én voor vogels!” Jan van Dijk heeft ons tijdens de bijeenkomst een aantal leuke eigenschappen van de oeverzwaluw en zijn woonplek geleerd.

Natuurwerkdag 5 november
Op de landelijke natuurwerkdag op 5 november kan er ook in de Hessenpoort gewerkt worden. Net als op vele andere plekken in het land kunnen mensen onder begeleiding van deskundige vrijwilligers gezellig samen aan de slag om de Hessenpoort mooier te maken.

Meer weten of ideeën?
Neem contact op met Ruud Pleune, tel. (038) 4250975 of mail: pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl.