Avonturenboerderijen in een prachtig weidevogelland

11 juni 2014

Avonturenboerderijen in een prachtig weidevogelland

Een initiatief van KfeGDe plannen die het Friese provinciebestuur met weidevogels heeft, bieden grote kansen. In het weidevogellandschap van 40.000 hectare dat de provincie voor ogen heeft, kunnen boerderijen hun poorten open zetten voor kinderen. Wat voor de boer en boerin dagelijkse routine is, is voor kinderen een doorlopend avontuur: de geboorte van een kalfje, met de trekker het veld op of de koeien van de wei naar de stal brengen om gemolken te worden. Er is altijd wat te doen op de avonturenboerderij in de weidevogelprovincie van Nederland.

De Friese Milieu Federatie is blij met de weidevogelplannen van de provincie Fryslân. Op woensdag 11 juni praten de Friese Statenleden over deze plannen. De provincie Fryslân wil dat er in 2020 10.000 gruttopaartjes in onze provincie broeden. Op dit moment zijn dat er 8000. Om dit doel te bereiken komt er een gebied van 40.000 hectare waar weidevogels zich thuis voelen. Dit wordt een prachtig weidevogellandschap dat jonge kuikentjes, zoals gedeputeerde Johannes Kramer het treffend formuleert, voldoende “dekking” en eten geeft: een kruidenrijk landschap dus. Maar ook een landschap dat bewerkt en bijgehouden wordt. De boer is hierbij van het grootste belang.

Op Avontoer by de boer met Hans_4534Breed draagvlak nodig
Gedeputeerde Kramer wijst er terecht op dat er breed draagvlag nodig is om de ambitieuze plannen van de provincie tot een succes te maken. Een gezamenlijke inzet van agrariërs, natuurmensen en burgers is noodzakelijk. Voor veel kinderen zijn de weidevogels een ver van mijn bed verhaal, maar ze zijn wel geïnteresseerd. Dat bewijst het project Op Aventoer by de Boer, een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Landschapsbeheer Friesland, It Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif, Bond voor Friese Vogelwachten en deelnemende boeren. Het project is onderdeel van het netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide.
Ongeveer 50 groepen van 30 scholen, in totaal  zo’n 1250 kinderen, brengen in de maanden mei en juni een bezoek aan boeren die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden ook inzetten voor weidevogels. De leerlingen maken een ontdekkingstocht op de boerderij en in het weiland. De boer vertelt over zijn werk en hoe hij voor zijn koeien zorgt. Kinderen zien met eigen ogen waarom het zo belangrijk is dat het weidelandschap in stand blijft. Niet alleen voor de boer, maar ook voor ons en de dieren en (weide)vogels die er leven.

Fascinerende weidevogelwereld
De provincie maakt in haar plannen duidelijk dat alle leerlingen op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs kennis moeten maken met de fascinerende wereld van de weidevogels. De FMF is blij met deze weidevogelplannen van de provincie en ziet grote kansen om Friesland op de kaart te zetten. Weidevogels zijn sterk verbonden met imago en identiteit van Fryslân. Er ontstaat een fascinerend gebied van 40.000 hectare waarmee Fryslân zich kan profileren als de weidevogelprovincie van Nederland. Het leukste pretpark is immers de natuur. Dat ervaren de kinderen nu bij Op Aventoer by de Boer.

De FMF pleit voor avonturenboerderijen in dat prachtige weidevogellandschap van 40.000 hectare. Op deze avonturenboerderijen zijn behalve de leerlingen van de Friese scholen natuurlijk ook kinderen uit de rest van Nederland welkom. Friesland krijgt er een landelijke attractie bij die precies past bij deze provincie.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Hans van der Werf, directeur FMF, tel. 0683488188.

FMF logo groot nieuw