Annie van de Pas te gast bij kennisevent ICO Aardwarmte: ‘Betrek de straat bij de staat’

11 oktober 2021

Annie van de Pas te gast bij kennisevent ICO Aardwarmte: ‘Betrek de straat bij de staat’

Videostill ICO Aardwarmte

Tijdens het kennisevent ICO Aardwarmte was onze netwerkdirecteur Annie van de Pas een van de gasten in Kasteel Woerden. Het werd een gesprek over participatie, aardwarmteprojecten en de rol van de overheid. Een terugblik.

Het event vond plaats op 27 september en is opgenomen. Ook is er een verslag van gemaakt door ICO Aardwarmte.

Bekijk hier het kennisevent ICO Aardwarmte terug

Geothermie: hoe doen we het samen?

Participatie is erg belangrijk bij aardwarmteprojecten. Toch merken we dat woningcorporaties en natuur- en milieuorganisaties amper met elkaar aan tafel zitten. Ook kunnen plannen onduidelijk zijn voor bezorgde burgers. En wat is de rol van de overheid? Waarom vinden we het cruciaal om belanghebbenden goed te betrekken terwijl andere groepen zich niet goed geïnformeerd of uitgenodigd voelen om mee te denken? Dit dilemma was onderwerp van gesprek tijdens de kennisbijeenkomst.

“Neem naast economie en klimaat ook standaard ecologie mee bij aardwarmte. Als je dat nu niet doet, betaal je later de prijs. ”

Annie van de Pas

11 oktober 2021

Aanwezigen

Voor het eerst in lange tijd kwam een kleine groep deskundigen uit het aardewarmtenetwerk bij elkaar om de dialoog aan te gaan. Naast onze netwerkdirecteur waren ook Jeroen Pepers (algemeen directeur Aedes, vereniging van woningcorporaties), Herman Excalto (programmamaker Geo-energie, Energie Beheer Nederland) en Ruud Cino (Ministerie Economische Zaken en Klimaat) aanwezig.

Videostill ICO Aardwarmte

De visie op aardwarmte

Netwerkdirecteur Annie van de Pas heeft tijdens de sessie verteld wat de visie van de Natuur en Milieufederaties is op aardwarmte.

1. It’s the ecology, stupid! Neem naast economie en klimaat ook standaard ecologie goed en onderbouwd mee bij aardwarmte. Als je dat nu niet doet, betaal je later de prijs. We kunnen het ons gezien de ecologische crisis niet veroorloven om dat niet te doen.

Concreet betekent dit: zorg dat natuurorganisaties voldoende aan tafel zitten en mee kunnen praten, werk samen met kennisinstellingen en zorg voor goede escalatiemechanismen om tijdig bij te kunnen sturen binnen deze experimentele omgeving.

2. We doen het samen en betrekken de straat bij de staat: nu dreigt een monopoliepositie van investeerders. De omgeving heeft niets in te brengen. De lokale overheid moet meer regie pakken bij de warmtevraag.

Concreet betekent dit: overheden moeten meer regisseren, organiseren en collectiveren (denk bijvoorbeeld aan een stadswarmtecoöperatie). Om dat goed te kunnen doen is meer bekendheid met het onderwerp nodig. Lokale raden zijn vaak te weinig bekend met het onderwerp. Daarom moet er gericht geïnvesteerd worden in kennis en community of practice. Keuzes met mogelijk grote gevolgen worden nu uit onbekendheid niet genomen. Dit vereist ook landelijke politieke commitment.

3.Lokale slagkracht en heldere landelijke kaders: de landelijke overheid moet duidelijker richting geven en keuzes maken bij aardwarmte. 

Concreet betekent dit: richt deze experimentele techniek in een lerende omgeving in en stuur daarop. Dat kan door te investeren in goed georganiseerde pilots. Daardoor leer je hoe je het goed moet doen en zit er landelijke commitment en kennisdeling achter de lokale uitvoering. Opschaling wordt daardoor eenvoudiger. Daarnaast kan de overheid helpen door enkele van de hoge risico’s mede af te dekken.

 

Het uitgebreide verslag van het gesprek lees je hier.