Alleen diversiteit in de warmtemarkt kan voor versnelling zorgen

11 juni 2020

Warmtecoalitie roept op tot breed toegankelijke warmtemarkt:

Alleen diversiteit in de warmtemarkt kan voor versnelling zorgen

Een brede warmtecoalitie van bijna 40 partijen bood het manifest op 10 juni aan. Rechts op de foto: netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties Annie van de Pas.

Woensdag 10 juni is door een brede warmtecoalitie van bijna 40 partijen, waaronder de Natuur en Milieufederaties een manifest aangeboden aan Tweede Kamerleden. In het manifest worden de Kamerleden opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te vergroten. In de huidige contouren van de aankomende Warmtewet 2.0 wordt dit volgens de warmtecoalitie onmogelijk gemaakt. Door onder andere de ontwikkeling van open netten mogelijk te houden en warmte-coöperaties te stimuleren kan de ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten versneld worden.

Netwerkdirecteur Annie van de Pas, die er namens de Natuur en Milieufederaties bij was: “Transparantie en zeggenschap voor burgers lijken te ontbreken in de aanzet tot een nieuwe warmtewet. Er wordt vastgehouden aan de huidige monopolistische marktordening. En verder blijft de aanpak om te komen tot warmtenetten top down van karakter. Als we onze klimaatdoelen op tijd willen halen, is meer zeggenschap voor burgers essentieel. Wij zien dat de aanleg van warmtenetten alleen goed van de grond kan komen als de keuzes voldoende samen met de wijk worden gemaakt.”

Samen organiseren

Via haar manifest vraagt de coalitie de Tweede kamerleden niet te kiezen voor een one size fits all model van integrale warmtebedrijven, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert, en gebruik maakt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Concreet betekent dit dat er geen verplichting gesteld moet worden voor warmtebedrijven om zogenaamd integraal verantwoordelijk te zijn. Op deze wijze kan de benodigde opschaling van warmtenetten gerealiseerd worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.

Innovatieve samenwerkingen

Op dit moment ziet de coalitie steeds meer succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Dit zijn belangrijke voorbeelden van innovatieve samenwerkingen die tot daadwerkelijke realisatie van duurzame warmtenetten hebben geleid. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er daarom volop ruimte geboden worden voor deze ontwikkelingen. Het faciliteert meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens de coalitie tot de noodzakelijke stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en uiteindelijk kostenreductie van duurzame warmtenetten.

Over de Warmtecoalitie

De warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen en vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij: van private partijen,  lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieu partijen,  tot bewonersverenigingen.

Bekijk hieronder de livestream van de overhandiging in de Nieuwspoort: