Akkoord over natuur bij sportpark Kastanjebos Otterlo

21 mei 2015

Akkoord over natuur bij sportpark Kastanjebos Otterlo

De gemeente Ede, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede hebben vandaag een akkoord gesloten over het nieuwe sportpark Kastanjebos in Otterlo. Bij de realisatie van het sportpark zal meer rekening worden gehouden met de natuur in de omgeving. De groene organisaties waren eerder naar de Raad van State gestapt, maar zullen hun beroep nu intrekken.

Maatregelen
De afgelopen weken hebben de drie partijen intensief overlegd. Dit heeft geleid tot een overeenstemming over een pakket aan natuurmaatregelen. Zo wordt het leefgebied voor de das in de omgeving verbeterd en worden aan te leggen natuurzones beter beschermd. Bij de inrichting van het sportpark zal worden gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.

Verder zal de gemeente elders in het buitengebied oversteekknelpunten voor de das gaan aanpakken en zal in de omgeving van Otterlo een eekhoornpassage worden gerealiseerd. Ook de leefomgeving voor de zwarte specht in het bosgebied van Ede wordt verbeterd.

Tevreden
Wethouder Willemien Vreugdenhil en GNMF-directeur Volkert Vintges zijn tevreden over de uitkomst. Na intrekking van het beroep door de milieuorganisaties kan de gemeente aan de slag gaan met aanleg van het sportpark en met de uitvoering van de natuur­maatregelen.

Logo edeGelderse NMF