Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland gepresenteerd

13 maart 2019

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland gepresenteerd

Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Afgelopen maandag boden ze hun nieuwe Actieplan aan aan de Gelderse politieke partijen.

Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw. Ook zet het in op kringlooplandbouw met meer natuur- en landschapswaarden op het platteland.

“Met dit Actieplan gaan we bottom-up initiatieven nog meer stimuleren en faciliteren. We bieden een platform, waarmee we deze initiatieven met elkaar verbinden en op elkaar laten aansluiten. Ook worden kennis en ervaringen hierin met elkaar gedeeld. Witte gaten, zowel in onderwerpen als geografisch, vullen we op. De effecten van deze projecten op de biodiversiteit gaan we monitoren. Zo tillen we samen natuurinclusieve landbouw naar een hoger plan”, licht Petra Souwerbren, directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, toe.

Tot de initiatiefnemers behoren de Gelderse Natuur en Milieufederatie en LTO Noord regio Oost. Zij willen alle Gelderse landbouwbedrijven met grond verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken. Daarvoor gaan ze werken aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie.