Actie Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: Laat de Smient niet schieten

6 november 2017

Actie Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: Laat de Smient niet schieten

Het gaat niet goed met de smient, de fluiteend die vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland komt om te overwinteren. De aantallen smienten gaan al jaren achteruit. Nu er een voorstel ligt bij Provinciale Staten Zuid-Holland om jaarlijks maximaal 6.500 smienten af te schieten om schade aan de landbouw tegen de gaan, is de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met 27 andere natuurorganisaties in actie gekomen om deze vogelsoort te beschermen.

Steeds minder smienten
Op 8 november a.s. besluiten de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland over het voorgestelde faunabeheerplan. Het voorgenomen maximale  afschot, dat fors hoger ligt dan het gemiddelde afschot van de afgelopen jaren, brengt de smient nog verder in gevaar. Ook brengt het risico’s met zich mee voor de smienten in natuurgebieden die speciaal voor hen zijn aangewezen omdat niet wordt uitgesloten dat vlak naast deze natuurgebieden afschot plaatsvindt. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is er nog niet gerust op dat alle partijen tegen de goedkeuring van het afschotplan gaan stemmen.

Doe daarom mee en roep de Statenleden op om de smienten niet te laten schieten!
Met één druk op de knop verstuur je jouw oproep naar alle relevante Statenleden en vraag je hen niet in te stemmen met het smientenafschot.

Verstuur hier de protestmail