Alle hens aan dek voor onze nationale vogel

8 februari 2021

Alle hens aan dek voor onze nationale vogel!

Advertentie Postcode Loterij in het teken van het Aanvalsplan Grutto

advertentie Postcode Loterij Grutto

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland koerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, Rijk en provincies, moeten nu de regie nemen om samen met boeren en natuurbeschermers weidevogels te behouden én om aan onze internationale verplichtingen te voldoen. Daar zijn stevige maatregelen en extra middelen voor nodig. Dat staat in het ‘Aanvalsplan grutto’ dat initiatiefnemer Pieter Winsemius (voormalig-minister van VROM, VVD) eind vorig jaar aanbood aan Minister van Landbouw Carola Schouten.

Het aanvalsplan is een initiatief van Pieter Winsemius It Fryske Gea, de Natuur en Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld. Het aanvalsplan is nodig om, naast ander natuurbeleid zoals het Deltaplan Biodiversiteit en maatregelen tegen stikstof, de teloorgang van de grutto en andere weidevogels waar Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft te stoppen.

Download het aanvalsplan Grutto