Aanpak lichthinder melkveestallen van start

19 mei 2015

Aanpak lichthinder melkveestallen van start

 

AVDW20150518-0064Samen de lichthinder door melkveestallen in het donkere buitengebied van Groningen en Friesland voorkomen en verminderen. Dat is waarvoor LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieu Federatie maandag 18 mei een convenant hebben getekend op de Dairy Campus te Leeuwarden. De ambitie is om zowel de lichtemissie vanuit bestaande stallen te verminderen als storende lichtuitstoot vanuit nieuwe, nog te bouwen melkveestallen te voorkomen.

De ambities betreffen zowel de lichtemissie vanuit bestaande stallen te verminderen als storende lichtuitstoot vanuit nieuwe, nog te bouwen melkveestallen te voorkomen.

De nieuwe generatie melkveestallen wordt gekenmerkt door hogere en tevens meer open zijwanden dan hun voorgangers. Het welzijn en gezondheid van het vee zijn gebaat bij deze ontwikkeling. Tevens is er in de nieuwe stallen meer verlichting. dit heeft een positief effect op de vruchtbaarheid, het dierenwelzijn, de melkproductie en de werkzaamheden die in de stal gedaan worden. Het open karakter van deze stallen houdt ook in dat direct omwonenden en voorbijgangers  van deze stallen hinder kunnen ervaren vanwege de nieuwe verlichting die in deze stallen toegepast wordt. Storend vanwege de lichtintensiteit, het zichtbare oppervlakte, de helderheid van het oppervlakte en het contrast met de omgeving.

Om deze hinder te beperken is een meAVDW20150518-0013thodiek ontwikkeld, die tot doel heeft grenzen te stellen aan de maximale hoeveelheid licht die op enig moment nog vanuit een melkveestal naar buiten mag treden. De Natuur en Milieufederaties en LTO Noord zijn tevreden met de ontwikkelde methodiek omdat de hierin aanbevolen maatregelen, grenswaarden en voorwaarden die de storende lichtuitstoot reduceren, praktisch uitvoerbaar zijn voor de melkveehouder en handhaafbaar voor provincies en gemeenten.

LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en Friese Milieu Federatie willen ook bij bestaande stallen de lichthinder tegengaan. Omdat bestaande stallen echter al vergund zijn en geïnvesteerd hebben in hun huidige verlichting liggen stimulerende maatregelen en voorlichting voor de hand om de ambities te bereiken. Agrariërs met bestaande stallen die lichthinder veroorzaken, worden gestimuleerd om maatregelen te gaan treffen. Per bedrijf wordt een pakket met maatregelen bepaald dat leidt tot vermindering van de lichtoverlast. Maatregelen kunnen liggen op het gebied van management (licht op bepaald tijden uit of dimmen) en techniek (aanpassen/vervangen armaturen/lampen, het anders positioneren van lampen en/of het toepassen van afscherming).

Het streven is dat in 2022 alle bestaandAVDW20150518-0020e stallen voldoen aan de omschreven grenswaarden en richtlijnen. Omdat ingrepen en aanpassingen in al vergunde, bestaande stallen alleen op vrijwillige basis plaats kunnen vinden, onderstrepen LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en Friese Milieu Federatie het belang van een gesubsidieerd optimalisatietraject om de benodigde maatregelen een impuls te geven.

Het technisch document leest u op de website van LTO Noord, Natuur en Milieu Federatie Groningen of Friese Milieu Federatie.