Aanmelding Energy Pitch 2017

24 maart 2017

Aanmelding Energy Pitch 2017

Maakt u deel uit van een lokaal initiatief met plannen voor besparing of opwekking van energie? Kunnen uw plannen wel een extra boost gebruiken in de vorm van financiële ondersteuning? Meldt u zich dan vóór 14 mei 2017 aan voor de Energy Pitch Overijssel.

Doel van de Energy Pitch is het op weg helpen van lokale energie initiatieven bij de realisatie van energieprojecten in Overijssel. Dit jaar is technische innovatie het thema van de Energy Pitch. Voorbeelden zijn opslag van energie, maar ook het telen van paardenhooi onder zonnepanelen, zoals ze in Wierden-Enter gaan uitproberen. De belangrijkste voorwaarde is dat het plan nog niet eerder in Overijssel gerealiseerd is.  Daarnaast is lokaal draagvlak een wezenlijk onderdeel bij het op gang brengen van een energieproject en is het mede bepalend in het succes ervan.

Criteria
Om mee te kunnen doen gelden de volgende criteria voor uw plan:

  • technisch innovatief; in hoeverre is het plan vernieuwend en wijkt het af van wat er in de provincie Overijssel al is op het gebied van nieuwe energie?
  • betrokkenheid: welke activiteiten zijn of worden ondernomen om de omgeving te betrekken? Zijn er mogelijkheden om te participeren?
  • haalbaarheid: is er een indicatie van de kosten en baten? Welke vergunningen zijn er nodig? Is er weerstand te verwachten en hoe wordt hier mee omgegaan?
  • routekaart: wat zijn de ambities en visie? Welke stappen worden gezet om het doel te bereiken?

Selectieproces
Wilt u een plan van uw initiatief opgeven? Let er dan op dat de criteria leidend zijn bij de acceptatie van een aanmelding. Indien uw aanmelding geaccepteerd is, wordt u begeleid door één van de initiatievenmakelaars van IM@Overijssel. Zij ondersteunen u bij het verder uitwerken van uw plannen tot de eerst selectieronde. De eerste selectieronde vindt na de zomer plaats. Bekeken wordt welke inzendingen het beste passen binnen het thema en het beste voldoen aan de bovenstaande criteria. Er blijven maximaal vier  initiatieven over die uiteindelijk gaan pitchen voor een groot publiek. Daar worden ze goed op voorbereid met een pitchtraining Ook wordt een promotiefilmpje gemaakt. In aanloop naar de pitch blijft individuele begeleiding beschikbaar voor de initiatieven. De Energy Pitch vindt (onder voorbehoud) plaats op vrijdag 3 november 2017. De winnaar ontvangt een prijs om de plannen verder uit te werken en/of te realiseren.

Aanmelding
Initiatieven die al eerder hebben deelgenomen, kunnen ook dit keer meedoen met nieuwe plannen. Alleen de finalisten van vorig jaar zijn uitgesloten. Kent u initiatieven voor wie de Energy Pitch mogelijk interessant is? Geef dat dan aan ons door, dan nemen wij contact op met de initiatiefnemers. Lokale energie initiatieven kunnen zich tot 14 mei 2017 aanmelden voor de Energy Pitch via Marlous Goeman, Projectleider Energie en Duurzaamheid bij Natuur en Milieu Overijssel, (038) 425 09 66, goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl.

De Energy Pitch 2017 wordt georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking met IM@Overijssel, in opdracht van het programma Nieuwe Energie van de provincie Overijssel.