Informatiebijeenkomst: Groene Bedrijventerreinen

20 april 2021

Informatiebijeenkomst:

Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Velen zijn echter niet toekomstbestendig. Het zijn grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Dat kan een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Om dit aan te pakken, organiseert IVN samen met onder andere de Natuur en Milieufederaties, een informatiebijeenkomst voor gemeenten en bedrijven op 17 mei.

Een brede coalitie van partijen bestaande uit ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers bereidt een aanvraag voor bij het Nationaal Groeifonds voor een programma om bedrijventerreinen te vergroenen met de titel ‘Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen’. De Natuur en Milieufederaties zijn hier ook bij aangesloten.

Boost aan de groene sector

Het programma zal bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en vestigingsklimaat en er wordt een boost gegeven aan innovatie van de groene sector.

Bedrijven en gemeenten gezocht

Tijdens de digitale bijeenkomst op maandag 17 mei van 10.00 -11.15 uur wordt toegelicht wat het programma inhoudt en hoe gemeenten en bedrijven kunnen aansluiten. We zoeken minimaal 10 combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Door deel te nemen maak je gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot werklandschap van de toekomst.

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst