5e seizoen Stookjerijk van start

10 maart 2016

5e seizoen Stookjerijk van start

Na vier seizoenen van Stookjerijk is dit lustrumjaar nieuw van opzet. We volgen vier wethouders Wonen die de sociale huursector in hun gemeente willen verduurzamen: Joris Wijsmuller uit Den Haag, Bert Velthuis uit Nijmegen, Paulus Jansen uit Utrecht en Nelleke Vedelaar uit Zwolle delen hun belevenissen via onze vernieuwde website Stookjerijk.nl.

 

Goede voorbeelden, tips & trics

Op de website vindt u goede voorbeelden en tips & trics uit de praktijk van vijf jaar Stookjerijk. Sinds de start in 2011 hebben we veel waardevolle informatie verzameld over energiebesparing in de sociale huursector, waar gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen hun voordeel mee kunnen doen. In 15 gemeenten hebben we ronde tafelgesprekken gehouden met alle partijen. De goede voorbeelden en tips & trics die daaruit zijn voortgekomen, staan in een Toolkit, waar u vrij gebruik van kunt maken. Deze toolkit wordt de komende tijd verder aangevuld.

 

Platform

Met Stookjerijk.nl willen we ook een platform bieden, voor u en alle anderen die betrokken zijn bij verduurzaming van de sociale huursector. U bent van harte uitgenodigd om uw ervaringen met ons te delen. Dat kan door nieuws of goede voorbeelden aan te leveren of door uw bevindingen te delen via onze Blog.

 

Aftrap Minister Stef Blok

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst geeft de aftrap. In zijn blog roept hij op om vooral met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen te delen en goede voorbeelden over te nemen, “Zodat energiebesparing de normaalste zaak van de wereld wordt”.

We hopen dat we, samen met u, van Stookjerijk in 2016 opnieuw een succes kunnen maken. Later dit jaar nodigen we u graag uit voor onze jaarlijkse slotbijeenkomst, waar we de balans opmaken. Ook zullen dan de Stookjerijk-wethouders van 2016 het stokje overdragen aan een collega uit een andere gemeente. Tot die tijd hopen we dat u handig gebruik maakt van de informatie op onze website en dat u uw ervaringen met ons wilt delen.

 

Stookjerijk is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Natuur en Milieu Overijssel, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Met het project willen we de samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen stimuleren en de energiebesparing in de sociale huursector een impuls geven.