21 mei: overleg Groene Kerken in Overijssel

7 mei 2014

21 mei: overleg Groene Kerken in Overijssel

Nederland telt steeds meer kerken die zich actief inzetten voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een fair trade kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak, speciale themabijeenkomsten over duurzaamheid of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. Ook in Overijssel willen we deze vorm van gemeente-zijn verder brengen. Te beginnen door samen met Promo (Stichting Protestants Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel) een netwerk Groene Kerken Overijssel op te zetten.  Op 21 mei (van 19.30-21.00 uur) organiseren we daarvoor een eerste bijeenkomst. Kerkenraadsleden en gemeenteleden van Overijsselse kerken van alle denominaties worden daarvoor van harte uitgenodigd in ons kantoor aan de Stationsweg 3 te Zwolle.

Al eerder hadden wij contact met kerken in Overijssel en met Promo. Op 21 mei willen we deze groep graag uitbreiden. We hopen dan ook dat zich nieuwe kerken melden. Op 21 mei willen we samen bespreken hoe we duurzaamheid bij Overijsselse kerken en alle denominaties kunnen versnellen. Daarnaast informeren wij over de mogelijkheden om mee te doen aan zonnepanelen en/of led lampen acties, die geld opleveren voor de gemeente en een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Initiatieven van kerken
Landelijk is er een netwerk ontstaan van Groene Kerken. Vanuit Kerkinactie wordt ondersteuning geboden aan kerken die willen verduurzamen. Zo is er een jaarlijkse Groene Kerken dag. Veel nuttige informatie is bovendien te vinden op de website groene kerken. Ook in Overijssel geven meerdere kerken invulling aan duurzaamheid, zoals in Comschate waar de kerk nu het Fair trade logo uitdraagt of in Den Ham waar zonnepanelen in de vorm van een kruis geplaatste zijn.

Meer weten?
Voor informatie kun je contact opnemen met Wijnand Jonkers, tel. (038) 4250966 of jonkers@natuurenmilieuoverijssel.nl.