10.000 euro te winnen voor beste project op energiebesparing in woningen

29 april 2014

10.000 euro te winnen voor beste project op energiebesparing in woningen

Projecten in de provincie Utrecht die bijdragen aan een lager energieverbruik in de bestaande woningvoorraad kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de Duurzaamheidsprijs 2014. De winnaar krijgt € 10.000 voor de verdere uitvoering of opschaling van het initiatief, een wisselbokaal én publiciteit voor het project via Utrecht2040.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van Netwerk Utrecht2040 op 1 april maakte Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts het thema bekend van de Duurzaamheidsprijs 2014: ‘succesvolle energiebesparing in de bestaande woningvoorraad’. De Duurzaamheidsprijs gaat jaarlijks naar een initiatief dat een innovatieve oplossing biedt voor één van de urgente opgaven van Utrecht2040.

Criteria

In aanmerking komen projectinitiatieven:

  • in de provincie Utrecht;
  • die een substantiële bijdrage leveren aan het reduceren van energieverbruik in de bestaande woningvoorraad;
  • waarmee een grote energiereductie (minimaal halvering van het energiegebruik) is gerealiseerd of gegarandeerd gerealiseerd gaat worden;
  • in de huursector en/of particuliere sector (project dat ook particuliere sector betrekt is een pre);
  • met betrokkenheid van bewoners (project dat initiatief is van bewoners zelf is een pre);
  • die een vernieuwende aanpak hanteren en als voorbeeld kunnen dienen voor andere projectinitiatieven of zelfs al tot concrete spin-off hebben geleid;
  • die opschaalbaar zijn, in uitvoering zijn of een concreet en overtuigend uitvoeringsplan hebben.

Energiebesparing in de bestaande woningvoorraad

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een van de speerpunten in de provincie Utrecht. De gebouwde omgeving is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 42% van het totale energieverbruik. Dat gaat gepaard met een hoge uitstoot van CO2 en een steeds hogere energierekening voor bewoners en bedrijven. Een forse energiebesparing en bij voorkeur een energieneutrale gebouwde omgeving is dus wenselijk en noodzakelijk. Netwerk Utrecht2040 beloont graag het beste projectinitiatief dat hieraan bijdraagt.

Grote stappen vragen een gezamenlijke inspanning van vele partijen, waaronder corporaties, huurders, particuliere eigenaren en de bouw- en installatiesector. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief 033Energie in Amersfoort. Hierbij werken bedrijven, overheid en bewoners samen aan het energieneutraal maken van 20 woningen en het twee energielabelsprongen zuiniger maken van 2.000 woningen.

Inschrijven vóór 1 september 2014

Inschrijven is mogelijk tot 1 september 2014 via www.utrecht2040.nl/duurzaamheidsprijs.

De prijs zal uitgereikt worden tijdens de netwerkbijeenkomst van Utrecht2040 in het najaar van 2014.

Wat is Netwerk Utrecht2040?

Utrecht2040 biedt een krachtig netwerk, een gezamenlijke missie en vooral een platform voor iedereen in de provincie Utrecht die bezig is met duurzaamheid. Op weg naar 2040 streven bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht naar een duurzame provincie en het behoud van de aantrekkingskracht van de regio: een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur in een aantrekkelijk landschap. Meer informatie over Utrecht 2040 is te vinden op www.utrecht2040.nl