Gedragscode Zon op Land biedt kansen voor natuur en biodiversiteit

13 november 2019

Gedragscode Zon op Land biedt kansen voor natuur en biodiversiteit

Door Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Wij zijn blij met de Gedragscode Zon op Land. Deze gedragscode helpt om de huidige, ongelimiteerde groei van zonneparken tegen te gaan. De code helpt ons ook om onze klimaatdoelen met meer oog voor mens, natuur en landschap te halen. Een van de kerndoelen van de Natuur en Milieufederaties, overigens.

Om de klimaatdoelen te halen, hebben we alles nodig. We hebben zon op dak heel hard nodig. Maar laten we onszelf niet voor de gek houden: ook zonnevelden zijn nodig om onze klimaatdoelen te halen. Deze code biedt houvast en kaders om deze doelen de komende jaren zorgvuldig te halen, zonder de wildgroei van de afgelopen jaren.

We hebben gezien dat de inpassing van energie op land niet altijd goed is gegaan. Ons landschap verrommelt en de winst gaan nog te vaak naar buitenlandse investeerders. Deze gedragscode helpt dit tegen te gaan. Zo zijn er passages opgenomen over goede proces en omgevingsparticipatie.

Lokale kennis
Als grootste ondersteuner van energie-initiatieven in ons land weten wij uit ervaring dat het bij het ontwikkelen van zonnevelden cruciaal is om de omgeving vanaf een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen. Door gebruik te maken van lokale kennis van een gebied en door goede afspraken te maken over zeggenschap en financieel eigendom, kunnen we de mooiste zonne-initiatieven mét draagvlak ontwikkelen. Waarbij de opbrengst terugvloeit naar de lokale omgeving.

Kans voor biodiversiteit
In de Gedragscode Zon zien wij ook veel van de punten uit onze Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zon terug. Daar zijn we blij mee. Er liggen zoveel kansen om natuur en biodiversiteit aan zon te koppelen. Grootschalige opwek van zonne-energie leent zich qua inrichting en ontwerp goed voor combinaties met biodiversiteit en natuur, beter dan wind. Laten we de zon inzetten om ook de crisis in de biodiversiteit aan te pakken. Laten we er samen voor zorgen dat we met deze code aan het begin staan van het maken van die omslag.