Denk je met ons mee over…eerlijke energie in een turbulente wereld?

Denk met ons mee over … eerlijke energie in een turbulente wereld?

Zoals je weet zetten wij ons in voor een mooie en duurzame samenleving. Met duurzame energieopwekking, een rijke natuur en duurzame leefstijlen met circulaire economie. Samen met jou en vele anderen.

Vaak is het helder wat er moet gebeuren. Soms is het wat ingewikkelder.

Wij willen je vragen met ons mee te denken over eerlijke, duurzame en betaalbare energie.

De oorlog in Oekraïne en onze afhankelijkheid van Russisch gas, heeft ons weer eens met de neus op de feiten gedrukt: de energievoorziening, zoals we die nu kennen, is vaak niet rechtvaardig.

Onze energieafhankelijkheid van landen als Rusland, Saoedi Arabië of Qatar maakt ons kwetsbaar. Het leidt er toe dat we bij verschrikkelijke daden van totalitaire regimes worden betrokken. En als we daarmee willen stoppen, wordt energie opeens heel erg duur. Dan stuiten we op ongelijkheid: rijke mensen kunnen de snel oplopende energierekening makkelijk betalen, terwijl armere mensen echt klem komen te zitten en onder energiearmoede lijden.

We weten ook dat de nadelige effecten van ons gebruik van fossiele brandstoffen op anderen wordt afgewend.

De problemen van klimaatverandering komen op het bord van onze kinderen, inwoners van arme landen en alle generaties in de toekomst. De gasboringen in eigen land leiden tot aardbevingen en angst onder de Groningers, die zich in de steek gelaten voelen.

Zou het niet veel beter zijn als we allen, in eigen land, in eigen regio, in eigen buurt of zelfs op eigen huis, zelf duurzame energie opwekken en we meer energie besparen?

Er zijn natuurlijk eenvoudige maatregelen, die iedereen kan nemen en die vaak zelfs geld besparen. De thermostaat een graadje lager zetten. En wat vaker op de fiets. Maar, eerlijk is eerlijk, het is niet altijd makkelijk.

De omslag naar rechtvaardige, duurzame, toekomstbestendige energie heeft een prijs en roept daarom ook flink wat weerstand op. Woningisolatie kost geld en ook ‘van het gas af gaan’ vraagt om een fikse investering. Zonneparken leggen beslag op ruimte en elektrische auto’s zijn nog erg duur.

Op de langere termijn leveren veel maatregelen vaak wel besparing op, maar daar heb je op de kortere termijn toch weinig aan.

Graag horen we van jou hoe jij hierover denkt.

Denk je dat eerlijke, duurzame energie haalbaar en betaalbaar is?
Hoe zie je dat voor je? En wat wil of kan jij zelf doen? Wat kunnen wij samen doen, wat moet er gebeuren dat nu nog niet op de politieke agenda staat?

Deel je mening en ervaringen met ons. De reacties willen we onder de aandacht brengen van de lokale en landelijke politiek én nemen we mee in onze plannen voor de komende jaren.

Deel je mening