Winnaar Pluk van de Pettefletprijs: Beleeftuin de Ont-moeting

22 maart 2013

Winnaar Pluk van de Pettefletprijs: Beleeftuin de Ont-moeting

Veertien initiatieven zijn ingediend voor de Pluk van de Pettefletprijs. Bezoekers van de website van de NMU en een jury hebben gestemd en beoordeeld. De Pluk van de Pettefletprijs Utrecht gaat naar de initiatiefnemers van het Utrechtse volkstuincomplex De Pioniers voor een beleeftuin waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De Utrechtse prijswinnaar dingt mee naar de landelijke Pluk van de Pettefletprijs, die in april 2013 wordt gehouden. Een eervolle vermelding is aan twee initiatieven toegekend: Diana Wildschut, actief met talrijke natuur- en milieuprojecten, uit Amersfoort en Juf Eveline Gaspersz met haar plan voor een groen schoolplein in de Utrechtse wijk Zuilen.

Groene initiatieven
De Pluk van de Pettefletprijs 2013 is een prijs voor groene initiatieven in de provincie Utrecht. Veertien initiatieven zijn ingediend. Bezoekers van de site van de NMU konden twee weken stemmen op alle veertien nominaties. Ruim 2000 stemmen zijn uitgebracht. De plannen waar de meeste stemmen op zijn uitgebracht, werden kritisch bekeken door de jury.

Juryrapport
De jury over het initiatief voor de beleeftuin De Ontmoeting: “Steeds vaker zijn burgers de initiatiefnemers voor beheer van de openbare ruimte. De Ontmoeting is een tuin van en voor iedereen in de buurt. Openbaar en toegankelijk. De initiatiefnemers betrekken de hele buurt en zelfs een school bij hun plannen voor de ontwikkeling van de tuin. Ze hebben zicht goed georganiseerd en tonen doorzettingsvermogen en een lange adem. Door stug te blijven volhouden en de tuin een belang te geven voor iedereen, kreeg het initiatief veel steun van verschillende kanten. De plannen maken duidelijk dat het de initiatiefnemers serieus is, die tuin komt er gewoon en zal ook in de toekomst een fraaie natuurlijke ontmoetingsplek blijven.”

Eervolle vermeldingen
De jury over Diana Wildschut: “Diana Wildschut is waanzinnig actief, op alle fronten. Ze heeft een groot aantal aansprekende initiatieven op haar naam staan, waar ze veel media-aandacht voor weet te creëren. Juist die creativiteit en het enthousiasme weet de jury zeer te waarderen.”

De jury over juf Eveline Gasperz: “De schooltuin en het vergroenen van het schoolplein op een basisschool in Zuilen is een lovenswaardig initiatief. Voor kinderen die weinig buiten zijn en weinig met groen in aanraking komen is het belangrijk om, juist dicht bij huis, wel natuur te leren kennen. De jury vindt het zeer te prijzen dat een leerkracht, naast haar drukke programma, ook tijd weet te vinden om kinderen natuur en groen te laten beleven.”

Kwaliteit
De Jury van de Pluk van de Pettefletprijs 2013 is onder de indruk van de kwaliteit van alle nominaties. De inzendingen zijn divers en alle generaties komen aan bod. Achter alle inzenders zitten enthousiaste mensen die zich sterk maken en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen omgeving. Jury voorzitter Joris Hogenboom: “Het zijn stuk voor stuk initiatieven die een positieve verandering beogen en die daarbij hun buurt en de mensen om hen heen betrekken. Het zijn allemaal mensen die het verschil willen maken.”