De Natuur en Milieufederatie Samen voor mooie en duurzame provincies
Menu
Fiscale informatie

Fiscale informatie

De stichting De Natuur en Milieufederaties is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die voor deze ANBI-status van belang is hieronder op een rij gezet.

Rechtspersoon en doelstelling

Stichting De Natuur en Milieufederaties (de NMF’s) is de rechtspersoon waarbinnen de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties hun samenwerking hebben verankerd. De Stichting heeft de volgende doelen, vastgelegd in de statuten:

  • Het versterken van het werk en de positie van de provinciale milieufederaties in de diverse provincies door het samenwerken, door het uitwisselen van informatie, kennis en inzicht en door het coördineren en uitvoeren van gezamenlijke belangenbehartiging
  • Het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee de activiteiten van de provinciale Milieufederaties financieel te ondersteunen ten behoeve van het behartigen van de belangen van natuur, milieu en landschap en
  • Voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

BTW nummer

815521315B01

Bankgegevens

NL96 TRIO 0391 0113 24
t.n.v. Stichting De Natuur en Milieufederaties in Utrecht

Kamer van Koophandel

De stichting De Natuur en Milieufederaties is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41266143. Ons adres is: Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht.

Samenstelling bestuur en directie

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van bestuur en directie is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

Bezoldiging en vergoedingenbeleid

Voor de medewerkers (en de netwerkdirecteur) in dienst van De Natuur en Milieufederaties wordt de salaristabel van de cao van De Landschappen gevolgd. De Natuur en Milieufederaties hebben een onbezoldigd bestuur en een raad van toezicht. Zij ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties). Klik hier voor de samenstelling

Beleidsplan

Onze Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2021 kan hier worden gedownload.

Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld op onze eigen website en die van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Statuten

Bekijk hier de statuten van de Natuur en Milieufederaties.

Vragen of klachten

Hebt u een vraag, wilt u informatie ontvangen of een klacht doorgeven? Stuur ons een mail, gebruik het contactformulier op de website of neem telefonisch contact met ons op via 030-2567360.

Wanneer uw bericht betrekking heeft op een van de individuele Natuur en Milieufederaties, zullen we ervoor zorgen dat de betreffende provinciale federatie hierover contact met u opneemt.

Bekijk onze klachtenprocedure

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van één van de Natuur en Milieufederaties
Inschrijven
Volg ons via social media en praat mee in onze natuur- en milieudiscussies:
Nationale Postcode Loterij
CBF