Vacature Projectleider Klimaat en Energie bij Natuur en Milieufederatie Groningen

De NMG zoekt per direct een Projectleider Klimaat en Energie

 

Functiecontext
Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) vertegenwoordigt ruim 50 grotere en kleinere natuur-, milieu- en duurzaamheidsorganisaties. Daarnaast werkt de NMG intensief samen met veel lokale duurzaamheidsinitiatieven in de provincie.

Een biodivers, klimaatbestendig en circulair Groningen, nu en in de toekomst. Dat is waar de NMG voor staat. Om dat te bereiken werken wij iedere dag samen met inwoners, kleine en grote maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. We verbinden partijen met elkaar, reiken innovatieve oplossingen aan en oefenen vanuit de inhoud invloed uit op de maatschappelijke ontwikkelingen.

De NMG pleit voor een klimaataanpak die natuurinclusief is en gedragen wordt door de omgeving. We inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving en treden daarbij op als aanjager en verbinder. We zoeken kansen, creëren mogelijkheden, maar laten ook van ons horen als we vinden dat het echt anders moet. Daarbij streven wij waar mogelijk naar het behoud van de belangrijke cultuurhistorische waarden, het Gronings karakter en de leefbaarheid.

Functiebeschrijving
Als Natuur en Milieufederatie Groningen lopen wij voorop als het gaat om het werken aan de klimaatopgaven en in het bijzonder de energietransitie. Wij ontwikkelen projecten en zijn aanjager van innovatieve oplossingen. Als projectleider Klimaat en Energie maak je deel uit van het team Klimaat & Energie (op dit moment drie personen). Daarbinnen heb je je eigen focusgebieden, maar werk je ook zeer nauw samen.

Je denkt actief met het team mee over lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen. Je verdiept je in de actualiteiten, onderhoud actief de verbinding met zowel de achterban als met gemeentes en met de Provincie. Je geeft mede richting aan onze beleidsinzet, ontwikkelt van daaruit pilots en nieuwe projecten en zoekt daarbij naar samenwerkingspartners. Je legt resultaten helder en inzichtelijk vast en je schrijft mee aan persberichten en handreikingen richting stakeholders. Helder communiceren en bruggen bouwen tussen mensen en organisaties is een belangrijke opgave.

Deze functie biedt je volop de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.

Je profiel
Je hebt een relevante opleiding op WO/HBO-niveau, affiniteit met en belangstelling voor het werkveld klimaat en energie en minimaal 5 jaar werkervaring binnen dit werkveld en/of met projectmatig werken. Verder beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • Je hebt een groen hart en wilt je graag inzetten voor een mooi en duurzaam Groningen.
 • Je bezit inhoudelijke kennis op één of meer van de volgende de thema’s: energiebesparing, duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie
 • Je bent bereid je verder in de inhoud van het werkveld te verdiepen.
 • Je hebt ervaring met projectacquisitie.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een brede maatschappelijke oriëntatie en weet wat er in de provincie Groningen speelt.
 • Je kunt goed organiseren.
 • Je bent een netwerker en verbinder.
 • Je hebt de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen.

Wij bieden

 • Een afwisselende functie voor 30-38 uur per week.
 • Een dynamische organisatie waarin je met grote mate van zelfstandigheid kunt werken.
 • De mogelijkheid om door te groeien tot senior projectmanager.
 • Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Inschaling in schaal 9/10 CAO provincies, afhankelijk van ervaring.

Procedure
Dit betreft een uitbreiding van de huidige formatie. Meer informatie over de functie kan worden ingewonnen bij directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek, tel. 050-3130800. Solliciteren kan tot en met 15 augustus  2021 door je motivatie en CV te sturen naar info@nmfgroningen.nl.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 20 augustus. De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 27 augustus. Een praktijkopdracht maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.