FMF zoekt projectleider/Programmamanager Landbouw en Voedsel (32 uur)

Projectleider/Programmamanager Landbouw en Voedsel FMF (32 uur)

De Friese Milieu Federatie (FMF) is per direct op zoek naar een ambitieuze en creatieve projectleider/Programmamanager Landbouw en Voedsel voor 32 uur per week.

De FMF werkt met hart en ziel aan een duurzaam Fryslân waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Samen met onze 40 aangesloten organisaties slaan we bruggen tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Samen met (koploper)boeren werken aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw met duurzaam perspectief.

Zo ontwikkelen we met boeren en gebiedspartijen verdienmodellen op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, bodem en water en kortere ketens en delen deze kennis met anderen. Met onze publieksactiviteiten dragen we bij aan meer waardering van burgers voor de koploperboeren en de meerwaarde van hun producten. We zoeken iemand die tactisch en strategisch sturing geeft aan het thema Landbouw en voedsel.

Voor dit thema richten we ons op het volgende:

 • We verbinden op gebiedsniveau natuur, landbouw, burgers en andere belangrijke stakeholders. We gaan met elkaar het gesprek aan en komen met voorstellen en oplossingen.
 • We zijn trekker van initiatieven waarmee we handelingsperspectief voor (koploper) boeren creëren zoals het ontwikkelen van verdienmodellen op het gebied van natuur, energie, klimaat en landschap.
 • We behartigen de natuurbelangen en participeren in landelijke en provinciale overlegorganen, signaleren kansen en maken verbinding met de diverse programma’s.
 • We gebruiken onze communicatiekanalen om successen met elkaar te delen.

Wat houdt de functie in?

 • De projectleider is 1 van de boegbeelden van de FMF.
 • Hij/zij vertegenwoordigt natuur en milieu in processen rond landbouw, weidevogelbeheer (Grutto Aanvalsplan), en het Living Lab natuurinclusieve landbouw.
 • De projectleider geeft leiding aan grotere projecten zoals een aantal agroforestry projecten en de bijbehorende projectteams en stemt af met bestuur en aangesloten organisaties van de FMF.
 • De projectleider acquireert en ontwikkelt (vernieuwende) projecten en projectvoorstellen.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een sterke externe oriëntatie. Je bent een goede netwerker, bent communicatief vaardig en bent sterk in onderhandelingsprocessen en hebt gevoel voor externe profilering. Je vindt het prettig om voor grote groepen mensen je verhaal te vertellen.
 • Je hebt een vernieuwende visie op het werkterrein, je bent in staat nieuwe ontwikkelingen te herkennen en deze te vertalen naar nieuwe concepten en naar een concrete (projectmatige)aanpak
 • Je bent in staat op een inspirerende wijze projectmedewerkers aan te sturen.
 • Acquisitie, projectontwikkeling en projectmatig werken zijn voor jou een vanzelfsprekendheid
 • Je hebt minimaal een op de functie gerichte hbo-opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Beheersing van de Friese taal en bekendheid met het Friese netwerk is een pre.

Wat bieden wij?

Een baan met zingeving voor 32 uur per week voor in eerste instantie een jaar met de mogelijkheid voor een vaste aanstelling. Je krijgt veel ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid in een prettige, creatieve en stimulerende werksfeer. Een functie met veel verantwoordelijkheid, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. En dat binnen een team van enthousiaste en gedreven medewerkers en een heel netwerk van organisaties en individuen. Verder bieden we je prima arbeidsvoorwaarden volgens de Cao Sociaal Werk.

Procedure

Stuur je motivatie en CV naar info@fmf.frl. Meer informatie over de organisatie en de projecten is te vinden op deze website. Hans van der Werf (directeur) kan de functie verder toelichten. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-83488188.