Adviseur Transitie landbouw & Milieu (32 uur p/w) bij Natuur en Milieufederatie Limburg

Adviseur Transitie landbouw & Milieu (32 uur p/w)

Wil jij in Limburg echt werk maken van de transitie in de landbouw?

Dan ben jij mogelijk de Adviseur Transitie landbouw & Milieu (32 uur p/w) die wij zoeken.

Een gezonde bodem, schoon water en frisse lucht zijn essentieel voor de gezondheid van mens, dier en plant. Omgevingsfactoren waar we ons hard voor maken in een dynamische omgeving volop in ontwikkeling. Ontwikkelingen die vanuit milieu- en natuuroogpunt, soms ook bedreigend kunnen zijn. De transitie in de landbouw is voor de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) een belangrijk speerpunt. Overbelasting, bodemuitputting en verdroging bedreigen de kwaliteit van onze (natuurlijke) leefomgeving. Hoe krijgen we die noodzakelijke transitie daadwerkelijk in gang? Welke oplossingen kunnen wij aandragen en hoe nemen we daar andere partijen in mee? Belangrijke vragen waarvoor we een medewerker zoeken die zich daarin wil vastbijten.

Welke rol ga je vervullen?
Als adviseur Transitie landbouw & Milieu werk je namens de NMF Limburg aan hierboven genoemde onderwerpen zowel binnen het bureau als in samenwerking met andere partijen. Je rol is partijen te enthousiasmeren, adviezen op te stellen, ontwikkelingen en voorstellen kritisch te volgen, mee te denken in gebiedsprocessen, goede praktijkvoorbeelden voor het voetlicht te brengen en oplossingen aan te dragen. Op basis van een jaarprogramma werk je aan concrete projecten en activiteiten met het team, externen of bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Heb je interesse?
Lees dan eerst het volledige functieprofiel en stuur uiterlijk 28 april 2021 je CV met motivatiebrief aan ons door.