Ingrid Zandt

Ingrid Zandt

Bij de Natuur en Milieu Federatie Noord Holland zet ik mij in voor het realiseren van een gezond en mooi Noord-Holland. Samen met enthousiaste mensen werken aan een meer gelijkwaardige relatie van mens en natuur, en een duurzame en gelijkwaardige samenleving. De leefomgeving van mensen en hun gezondheid verbeteren in diverse gebieden met veel uitdagingen zoals de IJmond, rondom Schiphol, duurzame energie in Amsterdam en donkerte bij de Wadden.

Project Groene Vrijwilligers Netwerken

Ook zet ik mij sinds november 2022 in als projectleider Groene Vrijwilligers Netwerken. Het project, samen met o.a. Vogelbescherming Nederland, wil de invloed van natuurvrijwilligers versterken en hun werk in het zonnetje zetten door samenwerking met elkaar en met stakeholders effectief te verspreiden. We werken met de professionals van de provinciale Natuur en Milieufederaties en de partners zoals IVN en LandschappenNL aan inspirerende pilots, geven trainingen aan vrijwilligers en wisselen ervaring en kennis uit. Het project loopt de komende 4 jaar.

 

Profiel Ingrid Zandt

Ingrid Zandt

Projectleider Groene Vrijwilligers Netwerken