Regionale Energie Strategieën

Regionale Energie Strategieën

Samen met onze partners gaan we dit jaar voortvarend van start met de Regionale Energie Strategieën.

Werken aan lokaal gedragen klimaatbeleid

Om de doelen van het landelijk Klimaatakkoord te halen, is een optimale regionale samenwerking van groot belang. Het Klimaatakkoord heeft als doelstelling: 49% CO2 reductie in 2030 en 95% reductie in 2050. Dit kan alleen waargemaakt worden als we in de 30 regio’s aan de slag gaan en goede afspraken maken over de verdeling van de opgave.

De RES-sen

De RES-sen zijn voor de Natuur en Milieufederaties geslaagd als voldaan wordt aan drie zaken:

  • De ambitieniveaus van alle RES-sen ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.
  • Het proces om tot de RES-sen te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan. 50% lokaal eigendom is duidelijk verankerd.
  • De RES-sen hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn door vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.

Handreiking Regionale Energiestrategieën

De Natuur en Milieufederaties hebben input geleverd voor de handreiking Regionale Energiestrategieën van de VNG. Dit is uitgewerkt in de paragraaf participatie (zie bijlage 3).
De 12 Natuur- en Milieufederaties zijn in gesprek met de regio’s in hun provincie om ervoor te zorgen dat betrokken partijen op een goede wijze aangesloten zijn bij het vormgeven van de Regionale Energie Strategieën (RES-sen). Hiervoor werken we samen met onze partners binnen de participatiecoalitie: Energie Samen (vertegenwoordigd door de energiekoepels en energie coöperaties), HIER Klimaatbureau, Buurkracht, LSA Bewoners en de energieloketten.

Meer info? Neem contact op met: