Luierrecycling

Project | Thema:

Luierrecycling

De Natuur en Milieufederaties onderzoeken het draagvlak voor een luierrecyclingfabriek in Amsterdam. Daarbij wordt gekeken wat de mogelijke belemmeringen en kansen zijn om het project succesvol te maken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Europese ‘Embraced’ project. Hierbij werken partners uit verschillende Europese landen samen.

De technologie die door FATER is ontwikkeld, staat hierbij centraal. Met deze technologie kunnen materialen in luiers voor de eerste keer bijna helemaal gerecycled worden. De kwaliteit van de materialen blijft hoog.

De Natuur en Milieufederaties hebben de opdracht om het gehele project betrokken te zijn en advies te geven aan de projectpartners van het EMBRACED project.

Meer informatie over het project?

Neem contact op met projectmedewerker Tim de Vrijer, van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland die het project uitvoeren.