Duurzame energie

Duurzame energie

De Natuur en Milieufederaties werken er dagelijks aan de energietransitie te versnellen, samen met omwonenden en met oog voor natuur. Zo bouwen we aan een maatschappij met zo weinig mogelijk, maar in ieder geval schone energie.

De kracht van lokaal

De dreigende grondstoffencrisis en de steeds sterkere maatschappelijke bezorgdheid over het klimaat zorgen voor veel initiatieven rond energiebesparing en -opwekking. Wij geloven in de kracht van de lokale energie-initiatieven. Daarom ondersteunen wij lokale duurzame energiecoöperaties en energiebesparing. Onze medewerkers hebben niet alleen kennis van de lokale initiatieven, maar ook de netwerken en de ervaring om deze initiatieven een gedegen ondersteuning te bieden.

Draagvlak voor energie-opwek

Windpark Nijmegen-Betuwe Foto: Christine Wevers

De urgentie om meer wind- en zonne-energie op te wekken is groot. Aan de andere kant groeit ook de weerstand tegen grootschalige energie-opwek. Draagvlak is ontzettend belangrijk om deze projecten te laten slagen. Wij dragen actief bij aan het vergroten van draagvlak met oog voor natuurbelangen en willen onze inzet de komende periode intensiveren.

 

Foto header: Grunneger Power – Zonnepark Vierverlaten

Wil je een energieproject starten? Of moet jij in je gemeente aan de slag met de energietransitie?