Zorgen om (laag)vliegroutes boven het Vechtdal

1 juni 2017

Zorgen om (laag)vliegroutes boven het Vechtdal

In Overijssel is de afgelopen maanden grote onrust ontstaan over de vliegroutes naar Lelystad Airport. Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is op landelijk niveau afgesproken Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 selectief te ontwikkelen. De aanvliegroutes naar Lelystad Airport komen gedeeltelijk over Overijssel te liggen. Helaas is bij het ontwikkelen van deze aanvliegroutes weinig betrokkenheid geweest vanuit Overijssel.

Pas toen oplettende bewoners aan de bel trokken ontstond er commotie. Met name in het Vechtdal is daarover veel commotie ontstaan. Bewoners vrezen dat vliegtuigen straks met enige regelmaat tussen de 900 en 2.000 meter over het Vechtdal vliegen. Ondertussen zijn zowel de provincie Overijssel als de gemeenten in de regio betrokken bij de verdere besluitvorming.

Standpunt Natuur en Milieu Overijssel
Voor ons is de realisatie van de uitbreiding van Lelystad Airport een democratisch genomen nationaal besluit, dat wij niet ter discussie stellen. Dat hiervoor aanvliegroutes over Overijssel noodzakelijk zijn is daarbij een logisch gevolg. Over de hoogte van deze vliegroutes bestaat veel onduidelijkheid. Natuur en Milieu  Overijssel vindt het belangrijk dat de vliegroutes geen negatief effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving in het Vechtdal. daarbij geldt voor ons dat er zo hoog mogelijk gevlogen moet worden als technisch mogelijk is. Dit om maximaal tegemoet te komen aan de leefbaarheid, natuur en milieu. Onze voorkeur voor de inrichting van de aanvliegroutes gaat uit naar een complete herindeling van het Nederlandse luchtruim waarbij veel hogere aanvliegroutes mogelijk zijn.

Duidelijkheid gevraagd
Natuur en Milieu Overijssel steunt de oproep van zowel overheden als bewoners uit Overijssel om zo snel als mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de minimale vlieghoogte boven Overijssel. Initiatieven van overheden en bewoners die hier op inzetten kunnen op onze steun rekenen!