Wie wordt de groenste ondernemer van Overijssel?

2 oktober 2014

Wie wordt de groenste ondernemer van Overijssel?

Op donderdag 15 januari 2015 wordt voor de vierde keer op rij de Groene Twinkeling uitgereikt, dé prijs voor de groenste ondernemer van Overijssel. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel overhandigen de groene wisselbokaal aan een bedrijf dat zich op een onderscheidende manier inzet voor biodiversiteit. Bedrijven kunnen vanaf vandaag worden voorgedragen op www.landschapoverijssel.nl/groenetwinkeling

Met deze prijs laten de vier natuurorganisaties zien dat ondernemerschap en biodiversiteit goed samengaan. Bovendien hopen zij ondernemers te stimuleren zich in te zetten voor milieu en landschap. Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden, of voorgedragen worden tot en met 15 november. Op www.landschapoverijssel.nl/groenetwinkeling staan de aanmeldcriteria. Op 7 december worden de drie genomineerde ondernemers bekendgemaakt.

Kanshebbers
Om in aanmerking te komen voor de Groene Twinkeling moet een bedrijf concrete werkzaamheden hebben verricht, of de verantwoordelijkheid hebben genomen, om de biodiversiteit te versterken. De Kamer van Koophandel Oost onderstreept de rol die bedrijven kunnen hebben bij het versterken van biodiversiteit: “Ondernemers stellen eisen aan hun toeleveranciers en besteden meer aandacht aan duurzaamheid binnen het eigen bedrijf. Duurzaamheid betekent bovendien een verantwoordelijkheid voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Voor veel bedrijven een nieuwe uitdaging.”

Winnaar 2014
De Vechtdal Hoeve, prijswinnaar van vorig jaar, won de Groene Twinkeling vanwege de natuurlijke wijze waarop zij oer-Hollandse Brandrode runderen houden. Jaarrond graast de kudde in de graslanden langs de Vecht. Dat zorgt voor een afwisselende plantengroei in het gebied. Ook was de jury erg gecharmeerd van de enthousiaste en inspirerende manier waarop de Vechtdal Hoeve mensen betrekt bij de beleving van natuur, landschap en biodiversiteit.

Voor meer informatie: Livia Leysen, leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of tel. (038) 4250976.