Van Dam bevordert intensieve melkveehouderij

9 maart 2016

Van Dam bevordert intensieve melkveehouderij

Meer megastallen, te veel mest en minder koeien in de wei: dat gaat staatssecretaris Van Dam volgens de NMU bereiken met zijn systeem van verhandelbare fosfaatrechten.

Van Dam heeft met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. Er komen verhandelbare fosfaatrechten die duizenden euro’s per koe gaan kosten. Zo wil Van Dam de melkveehouderij toekomstbestendig en duurzamer maken.

Van Dam maakt intensieve melkveehouderij nog groter

Maar dit systeem heeft volgens de NMU en andere natuur- en milieuorganisaties een averechts effect: intensieve veebedrijven zullen alleen maar groter worden, terwijl de kleine melkveehouderijen geen kans tot groei hebben. Simpelweg omdat de grote bedrijven genoeg geld hebben voor de dure fosfaatrechten, en de kleine bedrijven niet. cow-952199_1280

In de nieuwe maatregelen zijn geen extra eisen gesteld aan grondgebondenheid: een maximum aantal dieren per hectare. Juist op dat punt is er veel verbetering nodig. Momenteel is het aantal koeien per hectare te groot, waardoor het mestoverschot blijft bestaan.

De  NMU pleit voor een complete fosfaatbank zonder verhandelbare rechten. Alleen boeren die grondgebonden werken en maximaal tweeënhalve koe per hectare houden krijgen fosfaatrechten.