Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

18 september 2015

Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

vismigratierivier

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied van de provincie Fryslân, is blij met het positieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). “Mei ús gearwurkingspartners binne wy al langer oertsjûge fan de mearwearde fan de Fiskmigraasjerivier. Sa leveret it ek in protte ekonomysk foardiel op, tink oan wurkplakken, kânsen foar toerisme en de grutte eksportpotinsje. It giet om in heechweardige wei- en wetterboutechnology, wat nea earder fertoand is en in oplossing biede kin foar wrâldwide problemen oangeande iten (fisk) en ekology”.*

Begin augustus kwam de Commissie met een voorlopig advies. Hierin werd gevraagd om de meerwaarde van de Vismigratierivier nog verder te onderbouwen. Dat gold vooral voor het effect ten opzichte van het visvriendelijk sluisbeheer dat door Rijkswaterstaat wordt toegepast bij de Afsluitdijk. Nu nog beter  is aangetoond dat beide maatregelen elkaar eerder versterken, kon de Commissie de milieueffectrapportage met een positief advies afronden.

Meerwaarde Vismigratierivier
De Vismigratierivier Afsluitdijk onderscheidt zich van andere maatregelen doordat zowel de sterke als de zwakke zwemmers onder de trekvissen het IJsselmeer 24 uur per dag zelfstandig kunnen bereiken. “Dat zorgt ervoor dat de Vismigratierivier een positief effect kan hebben op de gezonde vispopulatie in Waddenzee, IJsselmeer en verder in het Europese achterland.” aldus de Commissie. Mogelijke onbekendheden over de uiteindelijke effecten zijn onlosmakelijk verbonden met het innovatieve karakter van het project. De Commissie adviseert dan ook om de effecten goed te volgen na de realisatie.

Vismigratierivier Afsluitdijk
Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen het IJsselmeer niet meer bereiken. De Vismigratierivier is een innovatief plan om de ecologische verbinding tussen Waddenzee en het IJsselmeer weer te herstellen. Simpel gezegd: de Afsluitdijk gaat open voor vis. Dat is goed voor de visstand en duurzame visserij. Het project heeft een hoog innovatief karakter. Het biedt kansen om de positie van de Nederlandse waterbouwsector te verstevigen. Dat dit project zeer innovatief is en hoge verwachtingen schept, bleek ook uit de Troonrede van afgelopen dinsdag, waarbij de natuurontwikkeling bij de Afsluitdijk expliciet werd benoemd. Wereldwijd zijn er namelijk 200 locaties waar de Vismigratierivier een oplossing is.

Vervolgstappen
Het advies van de Commissie maakt deel uit van het besluit over de Vismigratierivier dat Provinciale Staten van de provincie Fryslân, naar verwachting, eind dit jaar neemt. Na instemming starten de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. De opening door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier wordt opgenomen in het Rijkscontract.  De provincie Fryslân zorgt vervolgens voor de aansluiting met de Waddenzee en het IJsselmeer. Als alles volgens planning verloopt kan in 2017 de eerste schop de grond in.

De Nieuwe Afsluitdijk
De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met Rijkswaterstaat werken deze partijen aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het idee van de Vismigratierivier is ontwikkeld door de Waddenvereniging samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea. De uitvoering wordt gefaciliteerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

* “Met onze samenwerkingspartners zijn wij al langer overtuigd van de meerwaarde van de Vismigratierivier. Zo levert het veel economisch voordeel op, denk aan extra werkgelegenheid, kansen voor toerisme en heeft het grote exportpotentie. De Vismigratierivier bestaat uit hoogwaardige weg- en waterbouw technologie die nog niet eerder is vertoond en kan een oplossing bieden voor wereldwijde problemen op het gebied van eten (vis) en ecologie”.

Bekijk hier een filmpje over de vismigratierivier:

https://www.youtube.com/watch?v=T5_GFgFRjDg