Symposium over de toekomst van de imkerij

8 september 2014

Symposium over de toekomst van de imkerij

Op 13 september organiseert imkervereniging Haren-Paterswolde het symposium over de toekomst van het bijenhouden ter ere van haar 100-jarig bestaan. Het houden van bijen zal immers steeds meer plaatsvinden in een stedelijke omgeving, met alle gevolgen van dien. Voor het symposium zijn zowel imkers als vertegenwoordigers van overheden, hogescholen en universiteiten uitgenodigd. Ook de Natuur en Milieufederatie is vertegenwoordigd om te informeren over haar activiteiten ter verbetering van de leefomstandigheden van bijen in de provincie Groningen.

Tijdens het symposium wordt naar de toekomst van het bijenhouden gekeken vanuit diverse invalshoeken: groenbeheer, ecologie, regelgeving, imkerij, imkersopleiding en bijengezondheid. Bezoekers worden uitgenodigd om in beide sessies bij te dragen aan creatieve, nieuwe oplossingen voor problemen waar de bijen momenteel mee kampen.

Ellen Farwick van de Natuur en Milieufederatie Groningen vertelt over de publiekscampagne Groningen Zoemt en de inspanningen van de NMG om overheden te stimuleren bijvriendelijk groenbeheer toe te passen.

De resultaten en inzichten van deze dag worden verwerkt tot een witboek dat kan worden gebruikt door imkerverenigingen en groenbeheerders om elkaars expertise en inzichten beter te benutten en te delen.

Kijk hier voor meer informatie over het symposium op opgave.