Sturen op natuurinclusieve wind- en zonneparken

4 juli 2024

Sturen op natuurinclusieve wind- en zonneparken

Bij de aanleg van wind- en zonneparken is het belangrijk dat de natuur niet vergeten wordt. Want de overgang naar groene energie is nodig, maar de natuur kan ook een steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig kunnen deze twee hand in hand gaan.
Met NP RES zijn we daarom het project ‘Sturen op natuurinclusieve wind- en zonneparken’ gestart. Binnen dit project willen we realiseren dat gemeenten en provincies het beleid en de vergunningverlening voor het aanleggen van wind- en zonneparken gaan aanscherpen zodat meer aandacht wordt besteed aan natuurkwaliteit van wind- en zonneparken. In het project besteden we ook aandacht aan de mogelijkheid om bestaande locaties te vergroenen.

Sturen op natuurinclusieve wind- en zonneparken
Windpark Deil – Fotograaf: Kees Beekmans

Vergoeding voor meer natuur

In de SDE-ronde van 10 september 2024 kunnen ontwikkelaars een vergoeding krijgen voor zonneparken met extra aandacht voor bodem, water en natuur. Vanaf 2025 is dit zelfs verplicht om nog SDE-subsidie te kunnen ontvangen. Voor windparken biedt de SDE++ een vergoeding voor detectiemaatregelen voor vogels en vleermuizen. Daarnaast komt er, waarschijnlijk nog dit jaar, een Kwaliteitsbudget voor wind- en zonneparken die een extra plus voor de natuur realiseren.

Om deze vergoedingen te kunnen ontvangen, moeten gemeenten en/of provincies voorwaarden in beleid en vergunningverlening opnemen. Vanuit de Natuur en Milieufederaties gaan we hiervoor vanaf dit najaar de achtergrondkennis, aangescherpte basisteksten en instructies aanleveren. Vanuit onze federaties in de provincies wordt het project in de RES-regio’s verder uitgevoerd. Ze zullen bijeenkomsten organiseren voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (e.a.), gericht op kennisoverdracht ten aanzien van natuurinclusief beleid en vergunningverlening. Daarnaast bieden ze ondersteuning op maat.

Het kan wél

Bij de Natuur en Milieufederaties zetten we ons al langer in voor een energietransitie waarin de natuur wordt versterkt. Zo leiden we ieder jaar Energieboswachters op, realiseren we Energietuinen en kun je terecht bij ons Loket Energie & Natuur. Zo creëren we door het hele land draagvlak voor een natuurinclusieve energietransitie.