Start petitie en fakkeltocht 7 feb 19.30 uur

26 januari 2017

Start petitie en fakkeltocht 7 feb 19.30 uur

Verenigd Groningen ProtesteertLaat Groningen niet zakken! | start petitie en fakkeloptocht 7 februari 19:30 uur

Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Eindelijk dringt de aardbevingsproblematiek door bij de rest van Nederland. Freek de Jonge, Arjen Lubach, Jinek, iedereen besteed aandacht aan de schrijnende situatie in Groningen. U kunt ook iets doen!

Kom ook op 7 februari naar de Vismarkt! Dan geeft Freek de Jonge het start shot voor een landelijke petitie en lopen we met z’n allen een fakkeloptocht: de eerste stappen om ervoor te zorgen dat het actieplan daadwerkelijk uitgevoerd wordt!

Start petitie en fakkeloptocht: 7 februari 19:30 uur Vismarkt

U wordt verwacht op dinsdag 7 februari, om 19.30 uur op de Vismarkt in Groningen. Na een kort welkom worden de fakkels ontstoken en zullen we een optocht door de binnenstad maken. Bij terugkomst op de Vismarkt zal de petitie worden gelanceerd door Freek de Jonge. Natuurlijk is er ook een muzikale omlijsting van het hele programma.

Wij zijn aan zet

Het is aan ons om het actieplan verder te brengen. Ieder vanuit zijn eigen kennis, kunde en mogelijkheden. En massa bereiken we door samen op te trekken en ons als één blok op te stellen en te laten zien. Samen zorgen we ervoor dat de landelijke lijsttrekkers, die de volgende dag een debat voeren in het Provinciehuis, niet om ons heen kunnen!

We zien u graag 7 februari om 19:30 uur op de Vismarkt.

Arjen Lubach

Waarom nu?
In de komende maanden wordt in hoge mate de toekomst van Groningen bepaald. Na de verkiezingen wordt er een nieuw kabinet geformeerd met een nieuw regeerakkoord. Het is niet vanzelfsprekend dat de gaswinning in Groningen daar überhaupt een onderwerp in wordt. De Haagse redenering zal snel zijn: “Het gaswinningsniveau is voor vijf jaar vastgesteld, de NAM vergoedt de schade en er is een NCG die krijgt wat bevoegdheden en wat handgeld. Klaar toch?”

Maar het is niet klaar. Het begint nog maar net. We wonen en werken hier niet veilig (!). De problemen rond schadeherstel zijn nog altijd niet opgelost, veel regelingen functioneren niet zoals ze zouden moeten. En de versterkingsopgave word veel ingrijpender dan het schadeherstel.
Ook uw buurman die nooit schade heeft gehad, krijgt daar mee te maken. Of hij dat nu leuk vindt of niet. Dat kunnen we op z’n beloop laten maar wat voor huizen, wat voor straten, wat voor dorpen houden we dan eigenlijk over? Hoe wonen we en waar werken we straks?

Wij zijn aan zet!
Het is dus aan ons om het actieplan verder te brengen. Ieder vanuit zijn eigen kennis, kunde en mogelijkheden. En massa bereiken we door samen op te trekken en ons als één blok op te stellen en te laten zien.

Uiteindelijk willen we dat heel Nederland vindt dat de situatie in Groningen onacceptabel is en dat alle nodige middelen beschikbaar komen om de aardbevingsproblematiek structureel en duurzaam op te lossen.

U leest alles over het actieplan op: laatgroningennietzakken.nl

We zien u graag 7 februari om 19:30 uur op de Grote Markt.