Slotspektakel Adviseurs voor de Vecht een groot succes

15 juni 2015

Slotspektakel Adviseurs voor de Vecht een groot succes

_DSC2566

Vrijdag 5 juni presenteerden de laatste zes klassen van de Van der Capellen Scholengemeenschap, het Vechtdal College en International School Eerde hun visie voor een toekomstbestendige Vecht. Dit gebeurde in het Provinciehuis, met in het jurypanel de speciale gasten Hans de Jong (bestuurder waterschap Groot Salland), Jan van Hoek (bestuurder waterschap Vechtstromen), Ruud van Leeuwen (wethouder gemeente Dalfsen), Henk van Voornveld (directeur Marketing Oost) en Bert van Assem (Provincie Overijssel). Aanmoedigingen kwamen er van de massaal toegestroomde scholieren en docenten op de publieke tribune. De presentatie in het Provinciehuis vormde de afsluiting en hoogtepunt van het educatieve project Adviseurs voor de Vecht.

De adviezen van de leerlingen gingen over de natuurlijke inrichting en optimaal recreatief gebruik van de Vecht. Zo gaven de kersverse adviesbureaus Dijkrijk en Uiterwaardevol van de Van der Capellen Scholengemeenschap advies aan waterschap Groot Salland om haar dijken multifunctioneel in te richten. Zij presenteerden een ontwerp met winkels, restaurants, een bioscoop en een waterspeeltuin in de dijk. Waterways en Advicebox lieten zien welke kansen de Vecht biedt om energie uit waterkracht te halen. Zij lieten zich inspireren door het menselijk lichaam dat suiker omzet in energie. In hun ontwerp zetten zij watermassa en dood plantenmateriaal om in energie om de brug te kunnen openen. Adviesbureau ISEA van International School Eerde bracht advies uit aan waterschap Vechtstromen over het creëren van een bijzondere plek langs de Vecht. De leerlingen presenteerden een ontwerp van hoge houten hutten die met elkaar verbonden zijn door kabelbanen. Op deze plek kan het waterschap laten zien wat zij doet en waarom dat belangrijk is. AB Dedemsvaart vertaalde voor Vechtdal Marketing het gevoel van Dedemsvaart in woord en beeld. Zij bieden een fietstocht van 32 kilometer langs de hotspots in de omgeving en maakten hier een wervingsfilmpje van om toeristen te werven.

Prijsuitreiking
De juryleden waren zichtbaar in hun nopjes met de creativiteit en adviezen van de leerlingen. Het adviesbureau Uiterwaardevol ging er met de publieksprijs vandoor en ontving een heerlijke slagroomtaart uit de handen van de nieuwe gedeputeerde Monique van Haaf. De juryprijs ging naar AB Dedemsvaart. Van hun 32 kilometer lange fietstocht is een flyer gemaakt die al op diverse plekken in het flyerrek ligt. Ook alle andere adviezen worden aangeboden aan de officiële opdrachtgevers in het programma Ruimte voor de Vecht. Zij gaan zich beraden welke in aanmerking komen voor nadere uitwerking.

Adviseurs voor de Vecht
Adviseurs voor de Vecht is een project voor voorgezet onderwijs en MBO scholen in het Vechtdal (Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg). Binnen het project gaan klassen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever en brengt zo jongeren in aanmerking met het werkveld overheid en water en het programma Ruimte voor de Vecht. Natuur en Milieu Overijssel werkt in dit project samen met Natuur en milieuactiviteitencentrum de Koppel, provincie Overijssel, gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland, Waterschap Vechtstromen, Vechtdal Marketing en Staatsbosbeheer.