Seminar 22 maart: ‘Samen de energietransitie versnellen’

21 februari 2018

Seminar 22 maart: ‘Samen de energietransitie versnellen’

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu nodigen u van harte uit voor hun seminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’. Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) worden de resultaten van het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ gepresenteerd en de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ ondertekend.

seminar Wind op LandWe staan aan de vooravond van het sluiten van een nieuw ambitieus klimaatakkoord. Tegelijkertijd is het huidige energieakkoord volop in uitvoering en zijn al extra inspanningen nodig om deze doelstellingen op tijd te behalen. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu willen deze dag samen vooruitkijken, over welke rol windenergie, maar ook andere vormen van duurzame energie spelen, hoe het energielandschap van de toekomst eruit ziet en wie hierin welke verantwoordelijkheid heeft.

Deze dag presenteren we de lessen uit de analyse van vier windenergieprojecten en de aanbevelingen die daaruit voortkomen aan overheid, markt en omgeving. De lessen gaan over welke factoren helpen bij goed omgevingsmanagement en meer draagvlak bij windenergieprojecten op land. Tevens doen we een handreiking aan partijen om de belangen tussen windenergie en natuur mee te nemen in ontwikkeling van een windenergieproject. We sluiten de middag af met de ondertekening van de Green Deal ‘Participatie van Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’.

Wanneer:         Donderdag 22 maart 2018, 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie:            Utrecht, precieze locatie nog nader te bepalen
Programma Middag
14.00 uur        Ontvangst 
Welkom door  Geertje van Hooijdonk (MT Natuur & Milieu)
en Annie van de Pas (netwerkdirecteur Natuur- en Milieufederaties)
14.15 uur Inspiratie

Terugblik op het Energieakkoord en vooruitblik op het nieuw te sluiten Klimaatakkoord.
Omgevingsmanagement op lokaal niveau, hoe gaat een provincie om met participatie? Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen

14.45 uur  

       

Presentatie, overhandiging en paneldiscussie

Presentatie geleerde lessen en overhandiging aanbevelingen ‘Samen voor de wind: geleerde lessen uit vier windenergieprojecten’ aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Ieke Benschop (Natuur en Milieufederatie Utrecht)

Korte paneldiscussie met reacties vanuit overheden, ontwikkelaars en omgeving
Overheden: Meindert Smallenbroek (Min EZK) en Lian Merckx (VNG) Ontwikkelaars: Hans Timmers (NWEA)
Omgeving: Rob Rietveld (NLVOW) en Jan Pieter Peijs (SBB)

15.15 uur Pauze
15.30 uur Visie

Visies op de ruimtelijke en financiële component van de energietransitie:
De ruimtelijke impact van de energietransitie; het kán! Dirk Sijmons (Professor Landscape Architecture TU Delft) (ovb)

Welke rol spelen financiers in het sturen op goede participatie? Bas Rüter (Rabobank, Nederlandse Vereniging van Banken; vz platform Duurzaamheid)

16.00 uur Ondertekening Green Deal ‘Participatie van Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’

Ondertekenen Green Deal door deelnemers en korte reacties.

Toelichting door verschillende ondertekenaars, onder andere Sandor Gaastra, DG Ministerie van EZK en Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Provincie Gelderland

16.30 uur Afsluiting en borrel

 

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd! U kunt zich hier aanmelden.