Scholenwedstrijd “Strijden tegen Lichthinder”

28 september 2016

Scholenwedstrijd “Strijden tegen Lichthinder”

Van 4 tot 10 oktober 2016 is het de 11de editie van de ‘World Space Week’. Dit jaar wordt met het thema “Remote Sensing: Enabling Our Future” de aardobservatie via satellieten over lichthinder in beeld gebracht.

Naar aanleiding hiervan wordt er op woensdag 5 oktober 2016 een thema-avond rond lichthinder georganiseerd; dit zowel op de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent als in Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. Orion is voor Nederland de coördinator en landelijk aanspreekpunt.

WEDSTRIJD VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN BASISSCHOLEN (BOVENBOUW)

Doe een waarnemingsproject en win een telescoop!

kijkerVolkssterrenwacht Orion organiseert een wedstrijd waarbij scholen voor het Voortgezet Onderwijs en de bovenbouw van basisscholen een telescoop (met een Spiegel van 15 cm) kunnen winnen.

Gekoppeld aan deze prijs is ook een rondleiding in het opleidingscentrum voor astronauten EAC in Keulen door astronaut Frank de Winne!!! Hoe ” gaaf: is dat? Vier leerlingen met hun begeleider krijgen dze uniek gelegenheid om hier  een bezoek te brengen!!

Nog een school  mag een bezoek brengen aan het EAC in Keulen; uit alle deelnemende scholen,aan dit projekct. zal een tweede school worden uitgeloot. Elke school voor het Voortgezet Onderwijs en klas 7 en 8 van basisscholen in Nederland worden van harte uitgenodigd om aan deze wedstrijd/project mee te doen!

De optiek en de kijker/telescoop, die gewonnen kan worden, zijn zelf gemaakt door de Werkgroep kijkerbouw van de Universiteit van Gent. Het is de bedoeling, dat leerlingen van de deelnemende scholen  via foto’s of tekeningen  de lichthinder bij hen in de buurt aantoonbaar maken.

Verdere uitleg over de wedstrijd staat op de homepage van Volkssterrenwacht Orion en onder de button lichthinder ook op de homepage. Info en aanmelding voor deze wedstrijd kan bij:secretariaat@volkssterrenwachtorion.nl Tot 30 september kunnen de foto’s en tekeningen worden aangeleverd.

De juryleden zijn: astronoom professor Cornelis de Jager, directeur van Space Expo in Noordwijk drs. Rob van den Berg en lid van Orion en amateur-astrofotograaf Jan Ruers.

Zij gaan het materiaal, dat door de scholen wordt aangeleverd in de vorm van tekeningen en foto’s, beoordelen. De winnende school wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op de thema-avond op 5 oktober in Volkssterrenwacht Orion te Bovenkarspel om de telescoop in ontvangst te nemen. Er wordt gewerkt aan een lesprogramma over lichthinder voor scholen; dit kan op verzoek van de scholen worden toegestuurd.

Prijsuitreiking en lezing bij Orion 5 oktober

Hierna is er gelegenheid om door de grote telescopen in het observatorium van Orion te kijken naar de sterren en planeten, begeleid door deskundige medewerkers van Orion. Uitgebreide informatie over dit project en het programma op 5 oktober staat op de homepage van: www.volkssterrenwachtorion.nl

De thema-avond begint om 19.30 uur met een lezing over “Lichthinder in Nederland” door Esther Hanko. Tegelijkertijd wordt er in Gent bij Volkssterrenwacht Armand Pien door Stijn van der Heyden een lezing gegeven over: “Lichthinder in Vlaanderen en Nederland”.

Voor de lezing bij Orion graag van te voren aanmelden via email:secretariaat@volkssterrenwachtorion.nl of telefonisch: 0648850445.

Na deze lezing zal er vanuit Volkssterrenwacht Orion skype kontakt zijn met Volkssterrenwacht Armand Pien. Vervolgens is er op beide locaties de uitreiking van een telescoop aan de winnaar van deze wedstrijd voor scholen. Aansluitend is er een kijkavond met de mogelijkheid tot waarnemen met telescopen.

LEZING: LICHTHINDER IN NEDERLAND

 “Tijdens de lezing bij Orion zal Esther Hanko uitleggen hoe belangrijk een duistere hemel is voor astronomische waarnemingen. Ze zal laten zien hoe groot de verschillen zijn in duisternis in verschillende plaatsen in Nederland en hoe we dit meten. Ook zal ze kort ingaan op de mogelijkheden om hier zelf iets aan te doen.”

Esther Hanko is amateur-sterrenkundige en medewerker bij de Universiteit van Amsterdam. Zij wil haar passie voor sterrenkunde met iedereen delen en wil ook iedereen duidelijk maken dat lichthinder een probleem is waar we samen iets aan kunnen doen.

Initiatiefnemer van dit project is Jean Pierre Grootaerd van de afdeling kijkerbouw van Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent (tevens medewerker van de Universiteit in Gent); zie ook . Door zijn inzet en enthousiasme is dit mogelijk en ook door deze afdeling kijkerbouw worden de telescopen gebouwd ((inclusief spiegels), die kosteloos als prijs beschikbaar worden gesteld aan de winnende school van dit project.

Het project wordt ondersteund door de KNVWS , de organisatie Unawe, de Natuur- en Milieufederatie van Noord Holland, de landelijke Natuur- en Milieufederaties en de organisatie van de Nacht van de Nacht.