Schiphol wil tegelijkertijd meer banen inzetten

9 januari 2015

Schiphol wil tegelijkertijd meer banen inzetten

SCHIPHOL – De luchthaven Schiphol wil het Aldersakkoord openbreken. De luchthaven wil vaker vier banen tegelijkertijd inzetten voor starts en landingen.

Vier banen tegelijk inzetten

Voor bewonersgroepen is dat echter een heilige afspraak. Zij vrezen meer overlast in de woonkernen vlakbij de luchthaven en ze zijn bang voor een toekomstige ongebreidelde groei van het vliegverkeer op Schiphol.
In 2008 werden onder leiding van Hans Alders afspraken gemaakt over een selectieve groei van de luchthaven. Het vliegverkeer mag tot 2020 niet naar 580.000 starts en landingen groeien, maar tot 510.000. Lelystad en Eindhoven moeten samen de overige 70.000 vluchten opvangen. Bij de groei hoort een heel pakket aan maatregelen om de hinder voor de omliggende gemeenten te beperken.

Inzicht

,,Wij staan voor onze afspraken. Maar kan zijn dat ze in de praktijk niet werken vanwege veranderende omstandigheden of voortschrijdend inzicht. Of omdat het beoogde doel niet wordt behaald. Dan moet je wel aan tafel blijven, maar samen zoeken naar reële alternatieven”, stelt Jos Nijhuis, directeur van Schiphol.
In het bijzonder de afspraak over het inzetten van vier banen tegelijkertijd wil hij herzien. Dat mag per dag maximaal zestig keer. Maar dan kunnen met name KLM en partners niet meer groeien in de spitsuren en dreigt Schiphol al bij 470.000 vluchten vast te lopen. Dat moment wordt in 2017 bereikt. ,,Ik zet het Aldersakkoord niet overboord, maar wil wel zoeken naar alternatieve hindermaatregelen.” Enkele jaren werd dat ook gedaan toen bleek dat een uitbreiding van het aantal glijvluchten op korte termijn niet mogelijk is. Als alternatief werd toen onder andere bepaald dat er minder nachtvluchten worden toegestaan