Reductie gaswinning Groningen totdat risico’s duidelijker zijn

24 april 2014

Reductie gaswinning Groningen totdat risico’s duidelijker zijn

GBB verzet zich met natuur- en milieuorganisaties tegen besluit minister Kamp

Ondanks de aardbevingen wil NAM de productie van aardgas de komende jaren nauwelijks beperken. Minister Kamp is van plan daar toestemming voor te geven. De Groninger Bodem Beweging vindt dat de minister te weinig rekening houdt met de bewoners van het gebied en heeft een zienswijze ingediend. Met steun van onder meer de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging en Milieudefensie Zuid-Oost Groningen wordt de minister opgeroepen om de gaswinning zoveel mogelijk te reduceren, zolang de gevolgen voor de veiligheid van bewoners en natuur onvoldoende onderzocht zijn.

De NMG is van mening dat de gaswinning substantieel moet afnemen om het risico op aardbevingen te verminderen. We realiseren ons dat dit niet aan de Dialoogtafel geregeld wordt, maar via (juridische) acties moet worden afgedwongen. Daarnaast vinden wij dat Groningen recht heeft op een goede schadeafhandeling, preventie en compensatie. Wij willen ons ervoor inzetten dat aan de Dialoogtafel goed te regelen. Wat ons betreft zijn dat twee gescheiden sporen.

Gaswinningsbesluit Groningen
De aardbevingen in Groningen nemen in aantal, maar vooral ook in hevigheid toe. Er ontstaat steeds meer schade. Begin 2013 kwam het Staatstoezicht op de Mijnen tot de conclusie dat als de gasproductie niet fors wordt verlaagd, het mogelijk nog erger wordt. Misschien komen er zelfs bevingen met een kracht van 5 op de schaal van Richter. De regering belooft op basis van dit rapport nader onderzoek.

We zijn nu een jaar verder. Er liggen tientallen rapporten over de veiligheid van gebouwen, waardevermindering, risico’s, schaderegelingen e.d., waaruit vooral blijkt dat er nog veel onduidelijk en onzeker is: er moet nog veel nader onderzoek komen. Maar ook ligt er een winningsplan van NAM voor de komende jaren. NAM wil de winning in Loppersum met 80% beperken, maar de gaswinning op andere plekken juist opvoeren: de totale gasproductie blijft bijna gelijk. Minister Kamp is van plan dit goed te keuren.

De minister weet echter niet hoe hevig de aardbevingen kunnen worden. En of de huizen daartegen bestand zijn. Kan er schade ontstaan aan de industrie (met name in Delfzijl en de Eemshaven), de dijken, natuurgebieden? Nu er nog zoveel onzekerheid is over de gevolgen en risico’s van gaswinning zou de minister moeten besluiten de gaswinning voorlopig, in afwachting van verder onderzoek, zoveel mogelijk te beperken. Maar het lijkt erop dat de minister vooral rekening houdt met leveringszekerheid (zorgen dat er voldoende gas wordt gewonnen voor de Nederlandse gebruikers en om te voldoen aan de leveringscontracten met het buitenland) en met de staatskas.

De Groninger Bodem Beweging, daarin gesteund door Waddenvereniging, Milieudefensie Zuid-Oost Groningen en NMG, vindt dat de minister meer rekening moet houden met de bewoners van het gebied. We roepen de minister dan ook op de gaswinning voorlopig zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie