Over drie jaar honderdduizend deelauto’s in Nederland

3 juni 2015

Over drie jaar honderdduizend deelauto’s in Nederland

deelauto_algemeen-1280x512Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties o.a. De Natuur- en Milieufederaties en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van autodelen. Als gezamenlijke ambitie willen deze partijen autodelen laten groeien tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018. Dat er veel draagvlak is voor het onderwerp, wordt duidelijk door het aantal partijen dat samen deze Green Deal Autodelen ondertekent. Met dit initiatief willen de partijen met elkaar de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door zowel in te zetten op structuurveranderingen als op concrete acties, denken de partijen de doelstelling samen te kunnen behalen.

Versnelling autodelen door Green Deal
Green Deals bieden bedrijven en organisaties een  mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2020 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Met ongeveer 15.000 beschikbare deelauto’s in 2014 is autodelen nog relatief klein in Nederland, maar het maakt de laatste jaren een onstuimige groei door.

Namens De Natuur en Milieufederaties heeft netwerkdirecteur Corinne de Jonge van Ellemeet  de Green Deal Autodelen ondertekend. “De Natuur en Milieufederaties hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van het SER-Energieakkoord.  Het is mooi om nu samen met anderen concrete vervolgstappen te zetten op het gebied van mobiliteit. Deelauto’s bestaan al, maar worden nog beperkt gebruikt. Er liggen veel kansen als het gaat om opschalen van deelauto’s bij het bedrijfsleven en onder burgers. Daar zijn wij in buurten al mee bezig en dat gaan we grootser oppakken met onze 30 partners.”

Staatssecretaris Mansfeld van Infrastructuur en Milieu heeft namens de Rijksoverheid de Green Deal ondertekend: “Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Het is daarom ook goed dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen. Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk.”

Gemaakte afspraken
Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

 • Het vergroten van de bekendheid van autodelen;
 • Het opbouwen en delen van kennis en data;
 • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
 • Een scala aan acties van afzonderlijke ondertekenaars;
 • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.“Deze Green Deal is een veelbelovende start van een langere samenwerking tussen de diverse partijen rondom dit thema. We zien het als het begin van een beweging, waarbij het uitgangspunt is dat het geheel groter is dan de som der delen,” zegt Ananda Groag van shareNL, die samen met Danielle de Bruin van Climate Neutral Group het proces naar de Green Deal heeft geleid.

  Het belang van de Green Deal
  Steeds meer bedrijven zoeken naar manieren om hun wagenpark te verschonen én te verkleinen. Deze Green Deal is daarom ook voor de koplopers in het bedrijfsleven een enorme impuls om geld te besparen en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld,” zegt Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak.

  En Andrew Berkhout, directeur van Greenwheels geeft aan: “Om oplossingen te vinden voor de toenemende problematiek omtrent mobiliteit in steden zullen we (mobiliteitsaanbieders en overheid) meer samen moeten gaan werken en in gesprek blijven. Bij Greenwheels zien we de Green Deal als ideaal platform om dit mogelijk te maken.”

  “Autodelen draagt bij aan het betaalbaar houden van mobiliteit. De Green Deal autodelen maakt het mogelijk om in gezamenlijkheid drempels weg te nemen,” aldus de directeur vereniging en marketing van de ANWB, Marga de Jager.

  Deelnemende partijen

  De Green Deal wordt ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB,  Arval, Business Lease Nederland, BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid.

  Naast de 30 partijen die zich nu hebben aangesloten, staat de Green Deal open voor andere partijen om een bijdrage te leveren aan de verdere doorgroei van autodelen in Nederland.  De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar.