De Natuur en Milieufederatie Samen voor mooie en duurzame provincies
Menu
Oproep tegen uitbreiding gaswinning onder Waddenzee

Oproep tegen uitbreiding gaswinning onder Waddenzee

Op 7 februari praat de Tweede Kamer over uitbreiding van aardgaswinning in de Waddenzee. De NAM en de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben plannen om meer aardgas te gaan winnen in dit unieke natuurgebied.

De Natuur en Milieufederaties zijn tegen nieuwe winning en ondersteunen daarom de oproep van de Waddenvereniging aan de Tweede Kamer om nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee te voorkomen.

Natuurgebied
Het winnen en gebruiken van aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Bovendien hoort aardgaswinning helemaal niet thuis in een uniek natuurgebied als de Waddenzee. Het leidt tot bodemdaling en risico op vervuiling.

Duurzame energietransitie
De oproep van de Waddenvereniging wordt gesteund door een groot aantal personen en organisaties. Samen vragen we aan de Tweede Kamer om nieuwe gaswinning onder de Waddenzee te voorkomen en in plaats daarvan positieve keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame energietransitie.


Schrijf je in voor de nieuwsbrief van één van de Natuur en Milieufederaties
Inschrijven
Volg ons via social media en praat mee in onze natuur- en milieudiscussies:
Nationale Postcode Loterij
CBF