Ook EU geeft niet thuis over kolencentrale RWE

8 maart 2016

Ook EU geeft niet thuis over kolencentrale RWE

De EU heeft de klacht van de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen over de lozing van milieugevaarlijke stoffen van de kolencentrale van RWE in de Eemshaven afgewezen.

De EU toetste of de Raad van State ‘redelijkerwijs tot haar uitspraak kon komen’ zonder daarbij EU-regelgeving te overtreden. Dat is volgens de afwijzing van de klacht het geval. De juridische mogelijkheden tegen het in werking treden van de kolencentrale zijn daarmee uitgeput. Wel lopen er nog procedures om de kwikuitstoot van de centrale te verminderen.

Sinds begin 2008 proberen de NMG en de Waddenvereniging, in samenwerking met onder meer Greenpeace, Milieudefensie en verschillende Duitse gemeenten, om de nieuwe, zeer vervuilende kolencentrale van RWE in de Eemshaven tegen te houden. Deze grote centrale aan de rand van de Waddenzee veroorzaakt een forse uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof en kwik, die bijdragen aan de vervuiling van beschermde natuurgebieden in Nederland en Duitsland. Bovendien zorgt de centrale voor een grote uitstoot van kooldioxide (CO2), een broeikasgas dat verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

Laatste poging
De gang naar de EU was een laatste poging om de Natuurbeschermingswetvergunning voor deze centrale te vernietigen. De procedures over de kwikuitstoot zullen waarschijnlijk nog geruime tijd duren.