Ontwikkeling Programma Nieuwe Energie in volle gang

21 juni 2016

Ontwikkeling Programma Nieuwe Energie in volle gang

FbHeader3Programma Nieuwe Energie: pakket aan maatregelen, projecten en afspraken

Ambitieuze doelstellingen zijn alleen haalbaar als handen ineengeslagen worden. Gezamenlijk met de kernpartners (VNO-NCW Midden, MKB-Midden, de 25 Overijsselse gemeenten, Natuur en Milieu Overijssel, Enexis, BEON en de Provincie Overijssel) wordt sinds maart hard gewerkt aan een nieuw programma: Nieuwe Energie Overijssel. Het programma wordt niet alleen een pakket aan maatregelen en projecten, maar ook een pakket aan afspraken tussen de kernpartners. We werken samen om in 2023 het aandeel hernieuwbare energie te laten stijgen naar 20%. Daarvoor is zowel energiebesparing als duurzame energieopwekking nodig.

Het hele werkterrein is ingedeeld in vijf thema’s: gebouwde omgeving (woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren), industrie en bedrijven, duurzame mobiliteit, hernieuwbare opwekking en lokale initiatieven. Voor ieder deelthema zijn themagroepen gestart. Binnen deze groepen is driftig overlegd hoe doelstellingen gehaald kunnen worden. De eerste contouren van het programma Nieuwe Energie Overijssel beginnen zichtbaar te worden. De contouren zijn op 29 juni besproken tijdens een programmabrede bijeenkomst voor betrokken partijen.

Lokale energie-initiatieven
Op donderdag 26 mei organiseerden Natuur en Milieu Overijssel en provincie Overijssel de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Lokale Energie’ over de rol van lokale initiatieven in de energietransitie. Het verslag en de presentaties kunt u downloaden op de website van Overijssel heeft Nieuwe Energie.

Ideeënbus
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Maak dan gebruik van het gezamenlijke online platform op www.overijsselheeftnieuweenergie.nl en reageer op de blogs en artikelen, of plaats een nieuw idee/initiatief in de ideeënbus! De kernpartners nemen uw bijdrage graag mee in de verdere ontwikkeling van het programma.

logo samenwerken aan nieuwe energie